top of page

KARATE

КАРАТЕ

ЗАГЛАВИЯ НА ОФИЦИАЛНИ ЗАПИСИ

1. Най-високият неасистиран удар в бойните изкуства в света(мъжки пол)

Изисквания за квалифицирано измерване:Най-високото изискване за ритник в бойните изкуства е 2,00 м (4 фута 9 инча)

2. Най-високият неасистиран ритник в бойните изкуства(Женски пол)

Изисквания за квалифицирано измерване:Най-високото изискване за ритник в бойните изкуства е 1,50 м (4, фута 9 инча)

3. Най-високите неасистирани бойни изкуства в света kick 

(За мсамо възраст за бира Под -16 години)

Изисквания за квалифицирано измерване:Най-високото изискване за ритник в бойните изкуства е 2,00 м (4 фута 9 инча)

4. Най-високият неасистиран ритник в бойните изкуства

(За Femсамо възраст за бира Под -16 години)

Изисквания за квалифицирано измерване:Най-високото изискване за ритник в бойните изкуства е 1.50 m (4 фута 9 in)

___________________________________________________________________________

5. Повечето ритници-Mae Tobi Geri (Jumping Front Kick) с за една минута.

(мъжки пол)

Квалифицирани изисквания за измерване: 25 ритника.

6. Повечето ритници-Mae Tobi Geri (Jumping Front Kick) с за една минута.

(Женски пол)

Квалифицирани изисквания за измерване: 25 ритника.

7. Повечето ритници-Mae Tobi Geri (Jumping Front Kick) с за една минута.

(За мсамо възраст за бира Под -16 години)

Квалифицирани изисквания за измерване: 25 ритника.

8. Повечето ритници-Mae Tobi Geri (Jumping Front Kick) с за една минута.

(За Femсамо възраст за бира Под -16 години)

Квалифицирани изисквания за измерване: 25 ритника.

___________________________________________________________________________

9. Повечето ритници-Ashi Barai – Почистване с крака за една минута.

(мъжки пол)

Квалифицирани изисквания за измерване: 25 ритника.

10. Повечето ритници-Ashi Barai – Почистване с крака за една минута.

(Женски пол)

Квалифицирани изисквания за измерване: 25 ритника.

11. Повечето ритници-Ashi Barai – Почистване с крака за една минута.

(За мсамо възраст за бира Под -16 години)

Квалифицирани изисквания за измерване: 25 ритника.

12. Повечето ритници-Ashi Barai – Почистване с крака за една минута.

(За Femсамо възраст за бира Под -16 години)

Квалифицирани изисквания за измерване: 25 ритника.

___________________________________________________________________________

13. Повечето ритници-Fumikomi – Stomp или Stomping Kick с за една минута.

(мъжки пол)

Квалифицирани изисквания за измерване: 25 ритника.

14. Повечето ритници-Fumikomi – Stomp или Stomping Kick с за една минута.

(Женски пол)

Квалифицирани изисквания за измерване: 25 ритника.

15. Повечето ритници-Fumikomi – Stomp или Stomping Kick с за една минута.

(За мсамо възраст за бира Под -16 години)

Квалифицирани изисквания за измерване: 25 ритника.

16. Повечето ритници-Fumikomi – Stomp или Stomping Kick с за една минута.

(За Femсамо възраст за бира Под -16 години)

Квалифицирани изисквания за измерване: 25 ритника.

___________________________________________________________________________

17. Повечето ритници-Нидан Тоби Гери (или Нидан Гери) – скок с двоен преден ритник за една минута.

(мъжки пол)

Квалифицирани изисквания за измерване: 25 ритника.

18. Повечето ритници-Нидан Тоби Гери (или Нидан Гери) – скок с двоен преден ритник за една минута.

(Женски пол)

Квалифицирани изисквания за измерване: 25 ритника.

19. Повечето ритници-Нидан Тоби Гери (или Нидан Гери) – скок с двоен преден ритник за една минута.

(За мсамо възраст за бира Под -16 години)

Квалифицирани изисквания за измерване: 25 ритника.

20. Повечето ритници-Нидан Тоби Гери (или Нидан Гери) – скок с двоен преден ритник за една минута.

(За Femсамо възраст за бира Под -16 години)

Квалифицирани изисквания за измерване: 25 ритника.

___________________________________________________________________________

WhatsApp Image 2022-07-12 at 11.02_edited.png

1. World Highest unassisted martial arts kick (male)

Qualified Measurement requirements: The highest martial arts kick requirement is 2.00 m (4 ft 9 in)

2. World Highest unassisted martial arts kick (Female)

Qualified Measurement requirements: The highest martial arts kick requirement is 1.50 m (4. ft 9 in)

3. World Highest unassisted martial arts kick 

(For male age only Under -16 y/o)

Qualified Measurement requirements: The highest martial arts kick requirement is 2.00 m (4 ft 9 in)

4. World Highest unassisted martial arts kick

(For Female age only Under -16 y/o)

Qualified Measurement requirements: The highest martial arts kick requirement is 1.50 m (4. ft 9 in)

________________________________________________________________________

5. Most kicks-Mae Tobi Geri (Jumping Front Kick) with in one minute.

(male)

Qualified Measurement requirements: 25 kicks.

 

________________________________________________________________________

bottom of page