top of page
Jumping on Box
High Plank

1.    Заглавие на записа: Най-дълго време задържане на позиция дъска (мъже)

Измервания: 00:01 минути (AOWR) 

 

2.    Заглавие на записа:Най-дълго задържане на позицията на дъска (Женски пол)

Размери: 00:01 минути(AOWR) 

3.    Заглавие на записа:Най-дълго задържане на позицията на дъска (мъже под 16 години)  

Измервания:00:01 минути(AOWR) 

 

4.    Заглавие на записа: Най-дългото задържане на позиция на дъска (Жени под 16 години) Размери: 00:01 минути(AOWR) 

5. Повечето хора, заемащи позиция  plank

Измервания: 100 души за 00:01 минути(AOWR) 

bottom of page