top of page

Резултати от търсенето

Намерени са 60 елемента за „“

 • YOGA | AOWR

  ЙОГА ПОПЪЛНЕТЕ ФОРМУЛЯРА ТУК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 1. Заглавие на записа: Най-дългото време за задържане на HALASANA (мъжки) Измервания: 01:00:00 час (и): менует(и): секунда(и) (AOWR) ———————————————————————————————————— 2. Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на HALASANA (жена) Измервания: 6 минути(и): 18 секунди (AOWR) ———————————————————————————————————— 3. Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на HALASANA (мъже под 16 години) Измервания: 1:00 менует(и): секунда(и) (AOWR) ———————————————————————————————————— 4. Заглавие на записа: Най-дългото време за задържане на HALASANA (възраст на жените под 16 години) Измервания: 1:00 менует(и): секунда(и) (AOWR) ———————————————————————————————————— 5. Заглавие на записа: Повечето хора, изпълняващи HALASANA . Измервания: Текущият рекорд е 50 души 00:30 менует(и): секунди (AOWR) ———————————————————————————————————————————————————— ———————————————————- 6. Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Хануман асана (йога) (мъже) Измервания: 1:00 менует(и): секунда(и) (AOWR) ———————————————————————————————————— 7. Заглавие на записа: Най-дългото време за задържане на Хануман асана (йога) (жена) Измервания 00:27:04 менует(и): Секунда(и) (AOWR) ———————————————————————————————————— 8. Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Хануман асана (йога) (мъже под 16 години)_cc781905-5cde-3194-bbbad_5cf-13 Измервания: 1:00 менует(и): секунда(и) (AOWR) ———————————————————————————————————— 9. Заглавие на записа: Най-дългото време за задържане на Хануман асана (йога) (Жени под 16 години) Измервания: 1:00 менует(и): секунда(и) (AOWR) ———————————————————————————————————— 10. Заглавие на записа: Най-много хора, изпълняващи асана Хануман – Измервания: Настоящият рекорд е 50 души. (AOWR) 00:30 менует(и): секунда(и) (AOWR) ———————————————————————————————————————————————————— ———————————————————- 11. Заглавие на записа: Най-дългото време за задържане на PARIVRTTA SURYA YANTRASANA (йога) (мъж) Измервания: 1:00 менует(и): секунда(и) (AOWR) ———————————————————————————————————— 12. Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на PARIVRTTA SURYA YANTRASANA (йога) (жена) Измервания 00:27:04 менует(и): Секунда(и) (AOWR) ———————————————————————————————————— 13. Заглавие на записа: Най-дългото време за задържане на PARIVRTTA SURYA YANTRASANA (йога) (мъже под 16 години)_cc781905-134-bad3b_31 Измервания: 1:00 менует(и): секунда(и) (AOWR) ———————————————————————————————————— 14. Заглавие на записа: Най-дългото време за задържане на PARIVRTTA SURYA YANTRASANA (йога) (Жени под 16 години) Измервания 00:20:04 час(ове): менует(и): секунда(и) (AOWR) ———————————————————————————————————— 15. Заглавие на записа: Най-много хора, изпълняващи ПАРИВРТТА СУРЯ ЯНТРАСАНА – Измервания: Текущият рекорд е 50 души. (AOWR) 00:30 менует(и): секунда(и) (AOWR) ———————————————————————————————————————————————————— ———————————————————- 16. Заглавие на записа: Най-дълга стойка на брадичката (мъжки) Измервания: 1:00 менует(и): секунда(и) (AOWR) ———————————————————————————————————— 17. Заглавие на записа: Най-дълга стойка на брадичката (жена) Измервания: 21:26 менует(и): секунда(и) (AOWR) ———————————————————————————————————— 18. Заглавие на записа: Най-дългата стойка на брадичката (момчета под 16 години) Измервания: 1:00 менует(и): секунда(и) (AOWR) ———————————————————————————————————— 19. Заглавие на записа: Най-дълга стойка на брадичката (момиче под 16 години) Измервания: 1:00 менует(и): секунда(и) (AOWR) ———————————————————————————————————— 20. Заглавие на записа: Повечето хора, изпълняващи стойка с най-дълга брадичка Измервания: Текущият рекорд е 50 души 00:30 менует(и): секунди (AOWR) ———————————————————————————————————————————————————— ———————————————————- ​ 21. Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане Пурна Бхуджангасана(Мъжки пол) Измервания: 0:01:00 час (и): менует (и): секунди (AOWR) ———————————————————————————————————— 22. Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане Пурна Бхуджангасана(Женски пол) Размери: 0 :01 :00 час (и): менует (и): секунди (AOWR) ———————————————————————————————————— 23. Заглавие на записа: Най-дългото време за задържане на Purna Bhujangasana (мъже под 16 години) Измервания:0 :01:00 час (и): менует (и): секунда (и) (AOWR) ———————————————————————————————————— 24. Заглавие на записа: Най-дългото време за задържане на Purna Bhujangasana (възраст за жени под 16 години) Измервания: 0:50:14 час (и): менует(и): секунда(и) (AOWR) ———————————————————————————————————— 25. Заглавие на записа: Повечето хора, изпълняващи Пурна Бхуджангасана. Измервания: Текущият рекорд е 50 души 00:30 менует(и): секунди (AOWR) ——————————————————————————————————————————————————— ———————————————————- ———————————————————————————————————————————————————— ———————————————————- ​ 26. Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане ПУРНА УСТРАСАНА(Мъжки пол) Измервания: 0:01:00 час (и): менует (и): секунди (AOWR) ———————————————————————————————————— 27. Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на PURNA USTRASANA (жена) Измервания: 0:25:02 час (и): менует (и): секунди (AOWR) ———————————————————————————————————— 28. Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на PURNA USTRASANA (мъже под 16 години) Измервания:0:01:00 час (и): менует (и): секунда (и) (AOWR) ———————————————————————————————————— 29. Заглавие на записа: Най-дългото време за провеждане на PURNA USTRASANA (възраст за жени под 16 години) Измервания: 0:01:00 час (и): менует (и): секунди (AOWR) ———————————————————————————————————— 30. Заглавие на записа: Повечето хора, изпълняващи PURNA USTRASANA. Измервания: Текущият рекорд е 50 души 00:30 менует(и): секунди (AOWR) ——————————————————————————————————————————————————— ———————————————————- ——————————————————————————————————————————————————— ———————————————————- ​ 31. Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане САСАНГАСАНА (мъжки) Измервания: 0:01:00 час (и): менует (и): секунди (AOWR) ———————————————————————————————————— 32. Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на SASANGASANA (жена) Измервания: 0:01:00 час (и): менует (и): секунди (AOWR) ———————————————————————————————————— 33. Заглавие на записа: Най-дълго време за държане на SASANGASANA (мъже под 16 години) Измервания:0:01:00 час (и): менует (и): секунда (и) (AOWR) ———————————————————————————————————— 34. Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане САСАНГАСАНА (Жени под 16 години) Измервания: 0:20:01 час (и): менует (и): секунди (AOWR) ———————————————————————————————————— 35. Заглавие на записа: Повечето хора, изпълняващи SASANGASANA. Измервания: Текущият рекорд е 50 души 00:30 менует(и): секунди (AOWR) ——————————————————————————————————————————————————— ———————————————————- ——————————————————————————————————————————————————— ———————————————————- ​ 36. Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Supta Vajarasana (мъжки) Измервания: 0:01:00 час (и): менует (и): секунди (AOWR) ———————————————————————————————————— 37. Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Supta Vajarasana (жена) Измервания: 0:20:03 час (и): менует (и): секунди (AOWR) ———————————————————————————————————— 38. Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Supta Vajarasana (мъже под 16 години) Измервания:0:01:00 час (и): менует (и): секунда (и) (AOWR) ———————————————————————————————————— 39. Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане Супта Ваджарасана(Жени под 16 години) Измервания: 0:01:00 час (и): менует (и): секунди (AOWR) ———————————————————————————————————— 40. Заглавие на записа: Повечето хора, изпълняващи Supta Vajarasana. Измервания: Текущият рекорд е 50 души 00:30 менует(и): секунди (AOWR) ——————————————————————————————————————————————————— ———————————————————- ——————————————————————————————————————————————————— ———————————————————- 41. Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на позата на колелото (мъжки) Измервания: 1:00 менует(и): секунда(и) (AOWR) ——————————————————————————————————— ​ 42. Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на позата на колелото (жена) Измервания: 1:00 менует(и): секунда(и) (AOWR) ———————————————————————————————————— 43. Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на позата на колелото (мъже под 16 години) Измервания: 1:00 менует(и): секунда(и) (AOWR) ———————————————————————————————————— 41. Заглавие на записа: Повечето хора изпълняват позата на колелото (йога) едновременно Измервания: Текущият рекорд е 100 души. (AOWR) ———————————————————————————————————— 46. Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на позицията на страничен планк (мъже) Измервания: 00:02:00 менует(и): Секунда(и) (AOWR) ———————————————————————————————————— 47. Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на позицията на страничен планк (жена) Измервания: 00:02:00 менует(и): Секунда(и) (AOWR) ———————————————————————————————————— 48. Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на позицията на страничен планк (мъже под 16 години) Измервания: 00:02:00 менует(и): Секунда(и) (AOWR) ———————————————————————————————— 49. Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на позицията на страничен планк (възраст на жените под 16 години) Измервания: 00:02:00 менует(и): Секунда(и) (AOWR) ———————————————————————————————————— 50. Заглавие на записа: Повечето хора държат позиция на страничен планк (йога) едновременно Измервания: Текущият рекорд е 250 души. (AOWR) ———————————————————————————————————— ———————————————————————————————————— 51. Заглавие на записа: Най-бързите 10 метра в позиция за разделяне на кутията (мъжки) Измервания: Текущият рекорд е 15 секунди (s). (AOWR) ———————————————————————————————————— ​ 52. Заглавие на записа: Най-бързите 10 метра в позиция на разделяне на кутията (жена) Измервания: Текущият рекорд е 15 секунди (s). (AOWR) ———————————————————————————————————— 53. Заглавие на рекорда: Най-дълга продължителност в акро-йога човешки стол (екип от двама) (мъже под 16 години) Измервания: Текущият рекорд е 59,68 секунди (s). (AOWR) ———————————————————————————————————— 54. Заглавие на записа: Най-дълга продължителност в човешки стол за акро-йога (екип от двама) (жена под 16 години) Измервания: Текущият рекорд е 59,68 секунди (s). (AOWR) ———————————————————————————————————— ​ 55. Заглавие на записа: Повечето хора задържат най-дълго време в акро-йога човешки стол (екип от двама) позиция (йога) едновременно Измервания: Текущият рекорд е 50 души. (AOWR) ———————————————————————————————————————————————————— ———————————————————- ​ 56. Най-дългото време за задържане на Бхуджангасана (поза Кобра). ) в йога (мъжки) Измервания: 00:05:36 минута(и): секунда(и) (AOWR ) ———————————————————————————————————— ​ 57. Най-дълго време за задържане на Бхуджангасана (Поза Кобра) в йога (жена) Измервания: 00:03:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR) ———————————————————————————————————— ​ 58. Най-дълго време за задържане на Бхуджангасана (Поза Кобра) в йога (мъже под 16 години) Измервания: 00:03:00 менует(и): Секунда(и) (AOWR) ———————————————————————————————————— ​ 59. Най-дълго време за задържане на Бхуджангасана (Поза Кобра) в йога (Жени под 16 години) Измервания: 00:03:00 менует(и): Секунда(и) (AOWR) ———————————————————————————————————— ​ 60. Заглавие на записа: Повечето хора, изпълняващи бхуджангасана (поза на кобра), държат едновременно (йога) Измервания: Текущият рекорд е общо 150 числа със задържане от 01:00 минута. (AOWR) ———————————————————————————————————— 61. Най-дълго време за задържане на бхуджангасана (поза Кобра) в рамките на едно задържане на вдишване. Измервания: Текущият рекорд е 1:00 менует(и): Секунда(и) (AOWR) ———————————————————————————————————— ​ 62. Най-дълго време за задържане на Врикшасана (поза дърво) в йога (мъже) Измервания: 00:03:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR) ———————————————————————————————————— ​ 63. Най-дълго време за задържане на Врикшасана (поза дърво) в йога (жена) Измервания: 00:03:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR) ———————————————————————————————————— ​ 64. Най-дълго време за задържане на Врикшасана (поза дърво) в йога (мъже на възраст под 16 години) Измервания: 00:03:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR) ———————————————————————————————————— ​ 65. Най-дългото време за задържане на Врикшасана (поза дърво) в йога (Жени под 16 години) Измервания: 00:03:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR) ———————————————————————————————————— ​ 66. Заглавие на записа: Повечето хора изпълняват Врикшасана (поза дърво) едновременно (йога) Измервания: Текущият рекорд е общо 500 числа. (AOWR) ———————————————————————————————————————————————————— ———————————————————- ​ ​ 67. Най-дълго време за задържане на Setu-bandhasana (поза мост) в йога (мъже) Измервания: 00:10:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR) ———————————————————————————————————— 68. Най-дълго време за задържане на сету-бандхасана (поза мост) в йога (жена) Измервания: 00:10:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR) ———————————————————————————————————— ​ 69. Най-дълго време за задържане на сету-бандхасана (поза мост) в йога (мъже под 16 години) Измервания: 00:10:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR) ———————————————————————————————————— ​ 70. Най-дългото време за задържане на сету-бандхасана (поза мост) в йога (възраст за жени под 16 години) Измервания: 00:10:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR) ———————————————————————————————————— ​ 71. Заглавие на записа: Повечето хора изпълняват Setu-bandhasana (поза мост) (йога) едновременно Измервания: Сегашният рекорд е 300 души. (AOWR) ———————————————————————————————————————————————————— ———————————————————- ​ 72. Повечето числа от Падмасана (поза Лотос) се изпълняват за една минута без подкрепата или докосването на ръката. (Мъжки пол) Измервания: Текущият рекорд е 45 (AOWR) ———————————————————————————————————— ​ 73. Повечето номера на Падмасана (поза Лотос) се изпълняват за една минута без подкрепа или докосване с ръце. (Женски пол) Измервания: Текущият рекорд е 45 (AOWR) ———————————————————————————————————— ​ 74. Повечето номера на Падмасана (поза Лотос) се изпълняват за една минута без подкрепа или докосване с ръце. (мъже под 16 години) Измервания: Текущият рекорд е 45 (AOWR) ​ ———————————————————————————————————— 75. Повечето номера на Падмасана (поза Лотос) се изпълняват в едно минута без подкрепа или докосване на ръцете. (Жени под 16 години) Измервания: Текущият рекорд е 45 (AOWR) ———————————————————————————————————— ​ 76. Повечето хора изпълняват най-много Падмасана (поза Лотос) за една минута без подкрепа или докосване с ръце. Измервания: Текущият рекорд е 25 в числа на 100 души (AOWR) ———————————————————————————————————————————————————— ———————————————————- ​ 77. Най-дългото време за задържане на Anjaneyasana (Поза на езда или Поза Полумесец) в йога. (Мъж) Измервания: 00:01:00 минути(и): секунди (AOWR) ———————————————————————————————————— 78. Най-дългото време за задържане на Анджанеясана (конна поза или поза полумесец) в йога. (жена) Измервания: 00:01:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR) ———————————————————————————————————— 79. Най-дългото време за задържане на Anjaneyasana (конна поза или поза полумесец) в йога. (мъже под 16 години) Измервания: 00:03:00 менует(и): Секунда(и) (AOWR) ​ 80. Най-дългото време за задържане на Anjaneyasana (конна поза или поза полумесец) в йога. (Жени под 16 години) Измервания: 00:03:00 менует(и): Секунда(и) (AOWR) ​ 81. Заглавие на записа: Повечето хора изпълняват, за да държат Anjaneyasana (конна поза или поза полумесец (йога) едновременно Измервания: Сегашният рекорд е 200 души. (AOWR) ​ ​ 82. Най-дълго време за задържане на Anjaneyasana (Поза на езда или Поза на полумесеца) при задържане на вдишване. Измервания: Текущият запис е 00:03:00 менует(и): Секунда(и) (AOWR) 83. Заглавие на записа: Най-дългото време за задържане на випарита дандасана или (поза обърната тояга) в йога (мъже) Измервания: 00:02:00 менует(и): Секунда(и) (AOWR) 84. Най-дългото време за задържане на випарита дандасана или (поза обърната тояга) в йога (жена) Измервания: 00:01:00 менует(и): секунда(и) (AOWR) ​ 85. Най-дългото време за задържане на випарита дандасана или (поза обърната тояга) в йога (мъже под 16 години) Измервания: 00:02:00 менует(и): Секунда(и) (AOWR) ​ 86. Най-дългото време за задържане на випарита дандасана или (поза обърната тояга) в йога (жени под 16 години) Измервания: 00:02:00 менует(и): Секунда(и) (AOWR) ​ 87. Заглавие на записа: Повечето хора, изпълняващи випарита дандасана или (поза обърната тояга) в йога едновременно Измервания: Текущият рекорд е 100 души. (AOWR) ​ ​ 88. Заглавие на записа: Най-дългото време за задържане на капотасана- (поза на гълъб) в йога (мъжки) Измервания: 00:02:00 менует(и): Секунда(и) (AOWR) 89. Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на капотасана- (поза на гълъб) в йога (жена) Измервания: 00:02:00 менует(и): Секунда(и) (AOWR) ​ 90. Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на капотасана- (поза гълъб) в йога (мъже под 16 години) Измервания: 00:02:00 менует(и): Секунда(и) (AOWR) ​ 91. Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на капотасана- (поза на гълъб) в йога (възраст за жени под 16 години) Измервания: 00:02:00 менует(и): Секунда(и) (AOWR) ​ 92. Заглавие на записа: Повечето хора изпълняват the Kapotasana- (поза на гълъб) ) в йога едновременно Измервания: Текущият рекорд е 100 души. (AOWR) ​ 93. Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Радж-Капотасана (поза крал-гълъб) в йога (мъжки) Измервания: 00:02:00 менует(и): Секунда(и) (AOWR) 94. Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Радж-Капотасана (поза Цар-Гълъб) в йога (жена) Измервания: 00:02:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR) ​ 95. Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Радж-Капотасана (поза крал-гълъб) в йога (мъже под 16 години) Измервания: 00:02:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR) ​ 96. Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Радж-Капотасана (поза крал-гълъб) в йога (възраст за жени под 16 години) Измервания: 00:02:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR) ​ 97. Заглавие на записа: Повечето хора, изпълняващи Радж-Капотасана (поза крал-гълъб) в йога едновременно Измервания: Текущият рекорд е 100 души. (AOWR) ——————————————————————————————————————————————————— ———————————————————- ​ ​ 98. Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Устрасана (Поза камила) в йога (мъжки) Измервания: 00:02:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR) ​ 99. Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Устрасана (Поза камила) в йога (жена) Измервания: 00:02:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR) ​ 100. Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Устрасана (Поза камила) в йога (мъже под 16 години) Измервания: 00:10:02 минута(и): Секунда(и) (AOWR) ​ 101. Заглавие на записа: Най-дългото време за задържане на Устрасана (Поза камила) в йога (Жени под 16 години) Измервания: 00:02:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR) ​ 102. Заглавие на записа: Повечето хора, изпълняващи Устрасана (Поза камила) в йога едновременно Измервания: Текущият рекорд е 200 души. (AOWR) ——————————————————————————————————————————————————— ———————————————————- ​ ​ 103. Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Сарвангасана (стойка на раменете) в йога (мъже) Измервания: 00:02:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR) ———————————————————————————————————— 104. Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Сарвангасана (стойка на раменете) в йога (жена) Измервания: 00:02:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR) ———————————————————————————————————— 105. Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Сарвангасана (стойка на раменете) в йога (мъже под 16 години) Измервания: 00:02:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR) ———————————————————————————————————— 106. Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Сарвангасана (стойка на раменете) в йога (възраст за жени под 16 години) Измервания: 00:02:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR) ———————————————————————————————————— ​ 107. Заглавие на записа: Повечето хора, изпълняващи Сарвангасана (стойка на раменете) в йога едновременно Измервания: Текущият рекорд е 200 души. (AOWR) ——————————————————————————————————————————————————— ———————————————————- ​ 108. Заглавие на записа: Най-дългото време за задържане на Бакасана (поза на врана) в йога (мъже) Измервания: 00:01:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR) ———————————————————————————————————— ​ 109. Заглавие на записа: Най-дългото време за задържане на бакасана (поза на врана) в йога (жена) Измервания: 00:01:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR) ———————————————————————————————————— ​ 110. Заглавие на записа: Най-дългото време за задържане на бакасана (поза на гарван) в йога (мъже под 16 години) Измервания: 00:01:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR) ———————————————————————————————————— ​ 111. Заглавие на записа: Най-дългото време за задържане на Бакасана (поза на гарван) в йога (Жени под 16 години) Измервания: 00:01:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR) ———————————————————————————————————— ​ 112. Заглавие на записа: Повечето хора, изпълняващи Бакасана (поза на врана) в йога едновременно Измервания: Текущият рекорд е 200 души. (AOWR) ——————————————————————————————————————————————————— ———————————————————- ​ ​ 113. Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Kukkutasana (поза на петел) в йога (мъжки) Измервания: 00:02:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR) ———————————————————————————————————— ​ 114. Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Kukkutasana (поза на петел) в йога (жена) Измервания: 00:02:00 менует(и): Секунда(и) (AOWR) ———————————————————————————————————— ​ 115. Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Kukkutasana (поза на петел) в йога (мъже под 16 години) Измервания: 00:02:00 менует(и): Секунда(и) (AOWR) ———————————————————————————————————— ​ 116. Заглавие на записа: Най-дългото време за задържане на Kukkutasana (поза на петел) в йога (възраст за жени под 16 години) Измервания: 00:02:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR) ———————————————————————————————————— ​ 117. Заглавие на записа: Повечето хора, изпълняващи Kukkutasana (позата на петел) в йога едновременно Измервания: Текущият рекорд е 200 души. (AOWR) ———————————————————————————————————————————————————— ——————————————————- ​ 118. Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Падма Бакасана (жерав в лотоса) в йога (мъжки) Измервания: 00:01:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR) ———————————————————————————————————— ​ 119. Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Падма Бакасана (жерав в лотоса) в йога (жена) Измервания: 00:01:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR) ———————————————————————————————————— ​ 120. Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Падма Бакасана (жерав в лотоса) в йога (мъже под 16 години) Измервания: 00:01:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR) ———————————————————————————————————— ​ 121. Заглавие на записа: Най-дългото време за задържане на Падма Бакасана (жерав в лотоса) в йога (възраст за жени под 16 години) Измервания: 00:01:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR) ———————————————————————————————————— ​ 122. Заглавие на записа: Повечето хора, изпълняващи Падма Бакасана (жерав в лотоса) в йога едновременно Измервания: Текущият рекорд е 200 души. (AOWR) ——————————————————————————————————————————————————— ———————————————————- 123. Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Титибасана (Огън поза муха) в йога (мъжки) Измервания: 00:01:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR) ———————————————————————————————————— 124. Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Титибасана (поза Светулка) в йога (жена) Измервания: 00:01:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR) ———————————————————————————————————— ​ 125. Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Титибасана (поза Светулка) в йога (мъже под 16 години) Измервания: 00:01:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR) ———————————————————————————————————— 126. Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Титибасана (Огън поза муха) в йога (жени под 16 години) Измервания: 00:01:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR) ———————————————————————————————————— ​ 127. Заглавие на записа: Повечето хора, изпълняващи Титибасана (поза Светулка) в йога едновременно Измервания: Текущият рекорд е 200 души. (AOWR) ——————————————————————————————————————————————————— ———————————————————- ​ 128. Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Utthita Kurmasana (поза на повдигната костенурка) в йога (мъжки) Измервания: 00:01:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR) ———————————————————————————————————— ​ 129. Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Utthita Kurmasana (поза на повдигната костенурка) в йога (жена) Измервания: 00:01:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR) ———————————————————————————————————— ​ 130. Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Utthita Kurmasana (поза на повдигната костенурка) в йога (мъже под 16 години) Измервания: 00:01:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR) ​ 131. Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Utthita Kurmasana (поза на повдигната костенурка) в йога (възраст за жени под 16 години) Измервания: 00:01:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR) ​ 132. Заглавие на записа: Повечето хора, изпълняващи Utthita Kurmasana (поза на повдигната костенурка) в йога едновременно Измервания: Текущият рекорд е 200 души. (AOWR) ———————————————————————————————————— 133. Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Bhujapidasana (поза за натискане на рамото) в йога (мъжки) Измервания: 00:01:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR) ​ 134. Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Bhujapidasana (поза за натискане на рамото) в йога (жена) Измервания: 00:01:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR) ​ 135. Заглавие на записа: Най-дългото време за задържане на Bhujapidasana (поза за притискане на рамото) в йога (мъже под 16 години) Измервания: 00:01:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR) ​ 136. Заглавие на записа: Най-дългото време за задържане на Bhujapidasana (поза за притискане на рамото) в йога (възраст за жени под 16 години) Измервания: 00:01:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR) ​ 137. Заглавие на записа: Повечето хора, изпълняващи Bhujapidasana (поза за натискане на раменете) в йога едновременно Измервания: Текущият рекорд е 200 души. (AOWR) ​ ———————————————————————————————————— ​ 138. Заглавие на записа: Най-дългото време за задържане на Chaturanga Dandasana (поза на персонал с четири крайника) в йога (мъжки) Измервания: 00:01:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR) ​ 139. Заглавие на записа: Най-дългото време за задържане на Chaturanga Dandasana (поза на персонал с четири крайника) в йога (жена) Измервания: 00:01:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR) ​ 140. Заглавие на записа: Най-дългото време за задържане на Chaturanga Dandasana (поза на персонал с четири крайника) в йога (мъже под 16 години) Измервания: 00:01:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR) ​ 141. Заглавие на записа: Най-дългото време за задържане на Chaturanga Dandasana (поза на персонал с четири крайника) в йога (възраст за жени под 16 години) Измервания: 00:01:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR) ​ 142. Заглавие на записа: Повечето хора, изпълняващи Chaturanga Dandasana (поза на персонал с четири крайника) в йога едновременно Измервания: Текущият рекорд е 200 души. (AOWR) 143. Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Ардха-Чандра-асана (позата на полулуната) в йога (мъжки) Измервания: 00:01:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR) ​ 144. Заглавие на записа: Най-дългото време за задържане на Ардха-Чандра-асана (позата на полулуната) в йога (жена) Измервания: 00:01:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR) ​ 145. Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Ардха-Чандра-асана (позата на полулуната) в йога (мъже под 16 години) Измервания: 00:01:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR) ​ 146. Заглавие на записа: Най-дългото време за задържане на Ардха-Чандра-асана (позата на полулуната) в йога (Жени под 16 години) Измервания: 00:01:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR) ​ 147. Заглавие на записа: Повечето хора, изпълняващи Ардха-Чандра-асана (позата на полулуната) в йога едновременно Измервания: Текущият рекорд е 200 души. (AOWR) ​ 148. Заглавие на записа: Най-дългото време за задържане на Phalakasana (поза дъска) в йога (мъжки) Измервания: 00:01:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR) ​ 149. Заглавие на записа: Най-дългото време за задържане на Phalakasana (поза дъска) в йога (жена) Измервания: 00:01:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR) ​ 150. Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Phalakasana (поза дъска) в йога (мъже под 16 години) Измервания: 00:01:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR) ​ 151. Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Phalakasana (поза дъска) в йога (възраст за жени под 16 години) Измервания: 00:01:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR) ​ 152. Заглавие на записа: Повечето хора, изпълняващи Phalakasana (Планк поза) в йога едновременно Измервания: Текущият рекорд е 200 души. (AOWR) 153. Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Adho mukha svanasana (гледащо надолу куче) в йога (мъжки) Измервания: 00:01:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR) ​ 154. Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Adho mukha svanasana (гледащо надолу куче) в йога (жена) Измервания: 00:01:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR) ​ 155. Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Adho mukha svanasana (гледащо надолу куче) в йога (мъже под 16 години) Измервания: 00:01:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR) ​ 156. Заглавие на записа: Най-дългото време за задържане на Adho mukha svanasana (гледащо надолу куче) в йога (Жени под 16 години) Измервания: 00:01:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR) ​ 157. Заглавие на записа: Повечето хора, изпълняващи Adho mukha svanasana (гледащо надолу куче) в йога едновременно Измервания: Текущият рекорд е 200 души. (AOWR) ​ 158. Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Uttanpadasana (поза с повдигнат крак) в йога (мъжки) Измервания: 00:01:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR) ​ 159. Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Uttanpadasana (поза с повдигнат крак) в йога (жена) Измервания: 00:01:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR) ​ 160. Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Uttanpadasana (поза с повдигнат крак) в йога (мъже под 16 години) Измервания: 00:01:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR) ​ 161. Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Uttanpadasana (поза с повдигнати крака) в йога (възраст за жени под 16 години) Измервания: 00:01:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR) ​ 162. Заглавие на записа: Повечето хора, изпълняващи Uttanpadasana (поза с повдигнат крак) в йога едновременно Измервания: Текущият рекорд е 200 души. (AOWR) 163. Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Падам Сарвангасана (поза лотос на раменете) в йога (мъжки) Измервания: 00:01:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR) ​ 164. Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Падам Сарвангасана (поза лотос на раменете) в йога (жена) Измервания: 00:01:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR) ​ 165. Заглавие на записа: Най-дългото време за задържане на Падам Сарвангасана (поза лотос на раменете) в йога (мъже под 16 години) Измервания: 00:01:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR) ​ 166. Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Падам Сарвангасана (поза на лотос на раменете) в йога (възраст за жени под 16 години) Измервания: 00:01:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR) ​ 167. Заглавие на записа: Повечето хора, изпълняващи Падам Сарвангасана (стойка на лотос на раменете) в йога едновременно Измервания: Текущият рекорд е 200 души. (AOWR) ​ 168. Заглавие на записа: Най-дългото време за задържане на Virabhadrasana-1 (воин-1) в йога (мъжки) Измервания: 00:01:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR) ​ 169. Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Virabhadrasana-1 (воин-1) в йога (жена) Измервания: 00:01:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR) ​ 170. Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Virabhadrasana-1 (войн-1) в йога (мъже под 16 години) Измервания: 00:01:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR) ​ 171. Заглавие на записа: Най-дългото време за задържане на Virabhadrasana-1 (войн-1) в йога (възраст на жените под 16 години) Измервания: 00:01:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR) ​ 172. Заглавие на записа: Повечето хора, изпълняващи Вирабхадрасана-1 (войн-1) в йога едновременно Измервания: Текущият рекорд е 200 души. (AOWR) 173. Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Virabhadrasana-2 (воин-2) в йога (мъжки) Измервания: 00:03:00 менует(и): Секунда(и) (AOWR) ​ 174. Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Virabhadrasana-2 (воин-2) в йога (жена) Измервания: 00:03:00 менует(и): Секунда(и) (AOWR) ​ 175. Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Virabhadrasana-2 (войн-2) в йога (мъже под 16 години) Измервания: 00:03:00 менует(и): Секунда(и) (AOWR) ​ 176. Заглавие на записа: Най-дългото време за задържане на Virabhadrasana-2 (войн-2) в йога (възраст на жените под 16 години) Измервания: 00:03:00 менует(и): Секунда(и) (AOWR) ​ 177. Заглавие на записа: Най-дълго време за едновременно задържане на Virabhadrasana-2 (воин-2) в йога Измервания: Текущият рекорд е 200 души. (AOWR) ​ 178. Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Virabhadrasana-3 (воин-3) в йога (мъжки) Измервания: 00:03:00 менует(и): Секунда(и) (AOWR) ​ 179. Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Virabhadrasana-3 (войн-3) в йога (жена) Измервания: 00:03:00 менует(и): Секунда(и) (AOWR) ​ 180. Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Virabhadrasana-3 (войн-3) в йога (мъже под 16 години) Измервания: 00:03:00 менует(и): Секунда(и) (AOWR) ​ 181. Заглавие на записа: Най-дългото време за задържане на Virabhadrasana-3 (войн-3) в йога (възраст на жените под 16 години) Измервания: 00:03:00 менует(и): Секунда(и) (AOWR) ​ 182. Заглавие на записа: Повечето хора, изпълняващи Вирабхадрасана-3 (войн-3) в йога едновременно Измервания: Текущият рекорд е 200 души. (AOWR) 183. Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Utkatasana (поза на стол) в йога (мъжки) Измервания: 00:02:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR) 184. Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Utkatasana (поза на стол) в йога (жена) Измервания: 00:02:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR) 185. Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Utkatasana (поза на стол) в йога (мъже под 16 години) Измервания: 00:02:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR) 186. Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Utkatasana (поза на стол) в йога (възраст за жени под 16 години) Измервания: 00:02:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR) 187. Заглавие на записа: Най-дългото време за задържане на Utkatasana (поза на стол) в йога едновременно Измервания: Текущият рекорд е 200 души. (AOWR) 188. Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Padangusthasana (стойка на пръстите на краката) в йога (мъжки) Измервания: 00:02:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR) 189. Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Padangusthasana (стойка на пръстите на краката) в йога (жена) Измервания: 00:02:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR) 190. Заглавие на записа: Най-дългото време за задържане на Padangusthasana (стойка на пръстите на краката) в йога (мъже под 16 години) Измервания: 00:02:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR) 191. Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Padangusthasana (стойка на пръстите на краката) в йога (възраст за жени под 16 години) Измервания: 00:02:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR) 192. Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Padangusthasana (стойка на пръстите на краката) в йога едновременно Измервания: Текущият рекорд е 200 души. (AOWR) 193. Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Naukasana (поза на лодка) в йога (мъже) Измервания: 00:02:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR) 194. Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Naukasana (поза на лодка) в йога (жена) Измервания: 00:02:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR) 195. Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Naukasana (поза на лодка) в йога (мъже под 16 години) Измервания: 00:02:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR) 196. Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Naukasana (поза на лодка) в йога (възраст за жени под 16 години) Измервания: 00:02:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR) 197. Заглавие на записа: Най-дълго време за едновременно задържане на Naukasana (поза лодка) в йога Измервания: Текущият рекорд е 200 души. (AOWR) 198. Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Vasisthasana (странична дъска) в йога (мъжки) Измервания: 00:02:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR) 199. Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Vasisthasana (странична дъска) в йога (жена) Измервания: 00:02:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR) 200. Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Vasisthasana (странична дъска) в йога (мъже под 16 години) Измервания: 00:02:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR) 201. Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Vasisthasana (странична дъска) в йога (възраст жени под 16 години) Измервания: 00:02:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR) 202. Заглавие на записа: Най-голяма група да задържи l най-много пъти Васистхасана (странична дъска) в йога едновременно Измервания: Текущият рекорд е 200 души. (AOWR) ​ ​ ​ 203. Заглавие на записа: Най-дългото време за задържане на Ширша Гарудасана (Позиция на крака на орел при стойка на глава) (в йога (мъжки) Измервания: 00:01:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR) ​ 204. Заглавие на записа: Най-дългото време за задържане на Shirsha Garudasana (стойка на глава, позиция на орел, крака) (жена) Измервания: 00:02:04 минута(и): Секунда(и) (AOWR) ———————————————————————————————————— ​ 205. Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Ширша Гарудасана (Позиция на крака на орел при стойка на глава) (мъже под 16 години) Измервания: 00:01:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR) ———————————————————————————————————— ​ 206. Заглавие на записа: Най-дългото време за задържане на Ширша Гарудасана (Позиция на крака на орел при стойка на глава) (Жени под 16 години) Измервания: 00:01:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR) ​ ———————————————————————————————————— ​ 207. Заглавие на записа: Най-голямата група, задържала най-дълго време Shirsha Garudasana (стойка на глава, позиция на орел, крака) Измервания: Текущият рекорд е 200 души. (AOWR) ———————————————————————————————————— ​ 208. Заглавие на записа :Най-дългото време за задържане на Bhunamanasana (Позиция за поздрав към земята) (мъжки) Измервания: 01:21:00 Час(ове): минута(и): Секунда(и) (AOWR) ​ ———————————————————————————————————— ​ 209. Заглавие на записа: Най-дългото време за задържане на Бхунаманасана (Позиция за поздрав към земята) (жена) Измервания: 00:02 ч :00 минута(и): секунда(и) (AOWR) ———————————————————————————————————— ​ 210. Заглавие на записа: Най-дългото време за задържане на Bhunamanasana (Позиция за поздрав към земята) (Male възраст под 16 години) Измервания: 00:025:01 минута(и): Секунда(и) (AOWR) 211. Заглавие на записа: Най-дългото време за задържане на Bhunamanasana (Позиция за поздрав към земята) (Female възраст под 16 години) Измервания: 00:02 ч :00 минута(и): секунда(и) (AOWR) ———————————————————————————————————— 212 Заглавие на записа: Най-дълго време Повечето хора, изпълняващи задръжте Бхунаманасана (Позиция за поздрав към земята) (мъжки възраст под 16 години) _cc781905-5cde-3194-bb3b-158bad_ Измервания: Текущият рекорд е 50 души 00:30 менует(и): секунди (AOWR) ​ ——————————————————————————————————————————————————— ———————————————————- 213. Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Радж-Капот асана (мъже) Измервания: 1:00 менует(и): секунда(и) (AOWR) ———————————————————————————————————— 214. Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Радж-Капот асана (Женски пол) Измервания: 1:00 менует(и): секунда(и) (AOWR) ———————————————————————————————————— 215. Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Радж-Капот асана (мъже под 16 години) Измервания: 5:12 менует(и): секунда(и) (AOWR) ———————————————————————————————————— 216. Заглавие на записа: Най-дълго време за задържанеРадж-Капот асана (Жени под 16 години) Измервания: 1:00 менует(и): секунда(и) (AOWR) ———————————————————————————————————— 217. Заглавие на записа: Повечето хора, изпълняващиРадж-Капот асана . Измервания: Текущият рекорд е 50 души 00:30 менует(и): секунди (AOWR) ——————————————————————————————————————————————————— ———————————————————- 218. Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Janushirsh Asana (мъжки) Измервания: 1:00 менует(и): секунда(и) (AOWR) ———————————————————————————————————— 219. Заглавие на записа: Най-дълго време за задържанеЯнуширш асана (Женски пол) Измервания: 1:00 менует(и): секунда(и) (AOWR) ———————————————————————————————————— 220. Заглавие на записа: Най-дълго време за задържанеЯнуширш асана (мъже под 16 години) Измервания: 1:00 менует(и): секунда(и) (AOWR) ———————————————————————————————————— 221. Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Janushirsh Asana (Жени под 16 години) Измервания: 22:51 менует(и): Секунда(и) (AOWR) ———————————————————————————————————— 222. Заглавие на записа: Повечето хора, изпълняващиЯнуширш асана . Измервания: Текущият рекорд е 50 души 01:30 менует(и): секунди (AOWR) ——————————————————————————————————————————————————— ———————————————————- ​ ——————————————————————————————————————————————————— ———————————————————- 223. Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Курма асана (мъже) Измервания: 33:25 менует(и): Секунда(и) (AOWR) ———————————————————————————————————— 224. Заглавие на записа: Най-дълго време за задържанеКурма асана (Женски пол) Измервания: 1:00 менует(и): секунда(и) (AOWR) ———————————————————————————————————— 225. Заглавие на записа: Най-дълго време за задържанеКурма асана (мъже под 16 години) Измервания: 1:00 менует(и): секунда(и) (AOWR) ———————————————————————————————————— 226. Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Курма асана (Жени под 16 години) Измервания: 1:00 менует(и): секунда(и) (AOWR) ———————————————————————————————————— 227. Заглавие на записа: Повечето хора, изпълняващиКурма асана . Измервания: Текущият рекорд е 50 души 01:00 менует(и): Секунда(и) (AOWR) ——————————————————————————————————————————————————— ———————————————————- 228. Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Падам Сирасана (мъжки) Измервания: 23:04 менует(и): секунда(и) (AOWR) ———————————————————————————————————— 229. Заглавие на записа: Най-дълго време за задържанед Падам Сирасана (Женски пол) Измервания: 1:00 менует(и): секунда(и) (AOWR) ———————————————————————————————————— 230. Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане Падам Сирасана (мъже под 16 години) Измервания: 1:00 менует(и): секунда(и) (AOWR) ———————————————————————————————————— 231. Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Падам Сирасана (Жени под 16 години) Измервания: 1:00 менует(и): секунда(и) (AOWR) ———————————————————————————————————— 232. Заглавие на записа: Повечето хора, изпълняващи Падам Сирасана . Измервания: Текущият рекорд е 50 души 01:00 менует(и): Секунда(и) (AOWR) ——————————————————————————————————————————————————— ———————————————————- 233. Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Shashank Asana (мъжки) Измервания: 01:00 менует(и): секунда(и) (AOWR) ———————————————————————————————————— 234. Заглавие на записа: Най-дълго време за задържанед Шашанк асана (Женски пол) Измервания: 1:00 менует(и): секунда(и) (AOWR) ———————————————————————————————————— 235. Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане Шашанк асана (мъже под 16 години) Измервания: 1:00 менует(и): секунда(и) (AOWR) ———————————————————————————————————— 236. Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Shashank Asana (Жени под 16 години) Измервания: 34:49 менует(и): Секунда(и) (AOWR) ———————————————————————————————————— 237. Заглавие на записа: Повечето хора, изпълняващи Шашанк асана . Измервания: Текущият рекорд е 50 души 01:00 менует(и): Секунда(и) (AOWR) ——————————————————————————————————————————————————— ———————————————————- 233. Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Ардха Матсиендра асана (мъж) Измервания: 01:00 менует(и): Секунда(и) (AOWR) ———————————————————————————————————— 234. Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Ардха Матсиендра Асана _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cfem Измервания: 5:58 менует(и): секунда(и) (AOWR) ———————————————————————————————————— 235. Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на асана Ардха Матсиендра (мъже под 16 години) Измервания: 24:42 менует(и): секунда(и) ———————————————————————————————————— 236. Заглавие на записа: Най-дългото време за задържане на асана Ardha Matsyendra _cc781905-5cde-3194-bb3b-1358bad_cf (Жени под 16 години) Измервания: 34:49 менует(и): Секунда(и) (AOWR) ———————————————————————————————————— 237. Заглавие на записа: Повечето хора, изпълняващи Ардха Матсиендра асана . Измервания: Текущият рекорд е 50 души 01:00 менует(и): Секунда(и) (AOWR) ——————————————————————————————————————————————————— ———————————————————- ​ 238. Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Garbh-Asana (мъжки) Измервания: 01:00 менует(и): секунда(и) (AOWR) ———————————————————————————————————— 239. Заглавие на записа: Най-дълго време за задържанеГарбх-Асана (женски) Измервания:01:00 часа менует(и): секунда(и) (AOWR) ———————————————————————————————————— 240. Заглавие на записа: Най-дълго време за задържанеГарбх-Асана (мъже под 16 години) Измервания:01:00 часа менует(и): Секунда(и) ———————————————————————————————————— 241. Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Garbh-Asana_cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d (Жени под 16 години) Измервания 01 : 30:03 час (и): менует (и): секунди (AOWR) ———————————————————————————————————— 242. Заглавие на записа: Повечето хора, изпълняващи Гарбх- Асана . Измервания: Текущият рекорд е 50 души 01:00 менует(и): Секунда(и) (AOWR) ———————————————————————————————————— 243. Заглавие на записа: The Largest Surya Namaskar Performance. Измервания: Текущият рекорд е в числа „113,02,59,962” SURYA NAMASKAR От 5,704,646 йога ентусиасти (AOWR) ———————————————————————————————————— 244 Най-голямото йога изпълнение на плаваща повърхност. Измервания: Текущият рекорд е 35 души производителност за 1 час и 30 минути. (AOWR)

 • Invite a Judge | AOWR

  ПОКАНЕТЕ СЪДИЯ Ако желаете да получите потвърждение на рекорда си на място, можете да поканите съдия от Amazing Olympia World Records във вашия опит за чупене/поставяне на рекорд. Той ще включва някои разходи, които ще бъдат решени в зависимост от разстоянието до мястото за правене на записи и продължителността на дейността по създаване/чупене на записи. Какъв тип съоръжения ще бъдат на ваше разположение след получаване на тази услуга ​ Съвет за видовете записи, които могат да бъдат опитани. PR подкрепа с отразяване в национални/държавни печатни или електронни медии (Съоръжението е налично и без пакет за присъда). Fast Track вътрешен процес на кандидатстване и издаване на насоки за запис. Удостоверение на място при успешен опит за запис. Обявяване на успешния протокол от съдията. ​ Правила и разпоредби ​ За да потърсите съдията, свържете се с нас поне 15 дни преди опита си. Подробностите за записа трябва да бъдат изпратени най-малко 2 седмици преди опита за запис. Съдията на Amazing Olympia Book of World Records ще предостави на място временен сертификат и пакета на организатора/носителя на рекорда с обявяване на рекорда пред обществеността и/или медиите. Окончателният сертификат ще бъде изпратен, след като получим видеоклиповете и снимките от опита за рекорд заедно с всички други необходими документи, ако е приложимо, от организатора. Окончателният сертификат ще бъде издаден само ако опитът за счупване на рекорда е успешен. В случай на групов опит Формулярът за покана на съдия трябва да бъде попълнен от организатора или ръководителя на опита. В случай на дете (на възраст под 14 години) родителят/настойникът е длъжен да попълни формуляра за ищеца и заявлението, за да улесни услугата за отсъждане. За да получите услуга за отсъждане, можете да ни пишете на info@amazingolympiaworldrecords.com

 • TRIATHLON | AOWR

  ТРИАТЛОН ПОПЪЛНЕТЕ ФОРМУЛЯРА ТУК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ТРИАТЛОН ЗАГЛАВИЯ НА ОФИЦИАЛНИТЕ ЗАПИСИ ARE ОЧАКВАЙТЕ СКОРО

 • Athletics | Amazing Olympia World Records | British Columbia

  АТЛЕТИКА ПОПЪЛНЕТЕ ФОРМУЛЯРА ТУК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ АТЛЕТИКА ЗАГЛАВИЯ НА ОФИЦИАЛНИТЕ ЗАПИСИ ARE ОЧАКВАЙТЕ СКОРО

 • SPORT CLIMBING | AOWR

  СПОРТНО КАТЕРЕНЕ ПОПЪЛНЕТЕ ФОРМУЛЯРА ТУК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ СПОРТНО КАТЕРЕНЕ ЗАГЛАВИЯ НА ОФИЦИАЛНИТЕ ЗАПИСИ ARE ОЧАКВАЙТЕ СКОРО

 • Doctor Award | AOWR

  Our programme is governed by the provisions of independent evaluation under the Yoga Ministry of Canada. We are committed to providing our students with the highest quality education and to supporting you in achieving your goals. Our Doctorate Awards recognize professionals who have excelled in their field, demonstrating a high degree of excellence and expertise. These awards are not only a symbol of recognition for this achievement but also a testament to the recipients' dedication to their profession. Our selection process is rigorous, ensuring that only the most qualified and deserving individuals are honored. At Amazing Olympia World Records, we are committed to celebrating excellence and inspiring others to strive for their own success. Pay Now Nomination Fee: $3000.00 Click Here to Pay

 • SKATEBOARDING | AOWR

  СКЕЙТБОРД ПОПЪЛНЕТЕ ФОРМУЛЯРА ТУК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ СКЕЙТБОРД ЗАГЛАВИЯ НА ОФИЦИАЛНИТЕ ЗАПИСИ ARE ОЧАКВАЙТЕ СКОРО

 • BASEBALL | AOWR

  БЕЙЗБОЛ - СОФТБОЛ ПОПЪЛНЕТЕ ФОРМУЛЯРА ТУК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ​ ЗАГЛАВИЯ НА ОФИЦИАЛНИТЕ ЗАПИСИ ARE ОЧАКВАЙТЕ СКОРО

 • PENTATHLON | AOWR

  ПЕТОБОЙ ПОПЪЛНЕТЕ ФОРМУЛЯРА ТУК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПЕТОБОЙ ЗАГЛАВИЯ НА ОФИЦИАЛНИТЕ ЗАПИСИ ARE ОЧАКВАЙТЕ СКОРО

 • ROWING | AOWR

  ГРЕБАНЕ ПОПЪЛНЕТЕ ФОРМУЛЯРА ТУК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ГРЕБАНЕ ЗАГЛАВИЯ НА ОФИЦИАЛНИТЕ ЗАПИСИ ARE ОЧАКВАЙТЕ СКОРО

bottom of page