top of page

1.    Заглавие на записа: Най-дългото време за задържане на HALASANA (мъжки)
Измервания: 01:00:00 
час (и): менует(и): секунда(и) (AOWR)

————————————————————————————————————
2.    Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на HALASANA (жена)
Измервания: 6 минути(и): 18 секунди (AOWR)

————————————————————————————————————
3.    Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на HALASANA (мъже под 16 години)
Измервания: 1:00 менует(и): секунда(и) (AOWR)
————————————————————————————————————
4.    Заглавие на записа: Най-дългото време за задържане на HALASANA (възраст на жените под 16 години)
Измервания: 1:00 менует(и): секунда(и) (AOWR)
————————————————————————————————————
5.    Заглавие на записа: Повечето хора, изпълняващи HALASANA .
Измервания: Текущият рекорд е 50 души 00:30 менует(и): секунди (AOWR) 

———————————————————————————————————————————————————— ———————————————————-

 6.    Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Хануман асана (йога) (мъже)
Измервания: 1:00 менует(и): секунда(и) (AOWR)
————————————————————————————————————
7.    Заглавие на записа: Най-дългото време за задържане на Хануман асана (йога) (жена)
Измервания 00:27:04 менует(и): Секунда(и) (AOWR)

————————————————————————————————————
8.    Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Хануман асана (йога) (мъже под 16 години)_cc781905-5cde-3194-bbbad_5cf-13
Измервания: 1:00 менует(и): секунда(и) (AOWR)
————————————————————————————————————
9.     Заглавие на записа: Най-дългото време за задържане на Хануман асана (йога) (Жени под 16 години)
Измервания: 1:00 менует(и): секунда(и) (AOWR)

————————————————————————————————————

10. Заглавие на записа: Най-много хора, изпълняващи асана Хануман – Измервания: Настоящият рекорд е 50 души. (AOWR) 00:30 менует(и): секунда(и) (AOWR) 

———————————————————————————————————————————————————— ———————————————————-

 11.    Заглавие на записа: Най-дългото време за задържане на PARIVRTTA SURYA YANTRASANA (йога) (мъж)
Измервания: 1:00 менует(и): секунда(и) (AOWR)
————————————————————————————————————
12.    Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на PARIVRTTA SURYA YANTRASANA (йога) (жена)
Измервания 00:27:04 менует(и): Секунда(и) (AOWR)
————————————————————————————————————
13.    Заглавие на записа: Най-дългото време за задържане на PARIVRTTA SURYA YANTRASANA (йога) (мъже под 16 години)_cc781905-134-bad3b_31
Измервания: 1:00 менует(и): секунда(и) (AOWR)
————————————————————————————————————
14.     Заглавие на записа: Най-дългото време за задържане на PARIVRTTA SURYA YANTRASANA (йога) (Жени под 16 години)
Измервания 00:20:04 час(ове): менует(и): секунда(и) (AOWR)

————————————————————————————————————

15. Заглавие на записа: Най-много хора, изпълняващи ПАРИВРТТА СУРЯ ЯНТРАСАНА – Измервания: Текущият рекорд е 50 души. (AOWR) 00:30 менует(и): секунда(и) (AOWR) 

———————————————————————————————————————————————————— ———————————————————-

16. Заглавие на записа: Най-дълга стойка на брадичката (мъжки)Измервания: 1:00 менует(и): секунда(и) (AOWR)————————————————————————————————————

17. Заглавие на записа: Най-дълга стойка на брадичката (жена)Измервания: 21:26 менует(и): секунда(и) (AOWR)———————————————————————————————————— 

18. Заглавие на записа: Най-дългата стойка на брадичката (момчета под 16 години)

Измервания: 1:00 менует(и): секунда(и) (AOWR)

————————————————————————————————————

19. Заглавие на записа: Най-дълга стойка на брадичката (момиче под 16 години)

Измервания: 1:00 менует(и): секунда(и) (AOWR)

————————————————————————————————————

20. Заглавие на записа: Повечето хора, изпълняващи стойка с най-дълга брадичка 

Измервания: Текущият рекорд е 50 души 00:30 менует(и): секунди (AOWR) 

———————————————————————————————————————————————————— ———————————————————-

21.    Заглавие на записа: Най-дълго време за задържанеПурна Бхуджангасана(Мъжки пол)
Измервания: 0:01:00 час (и): менует (и): секунди (AOWR)

————————————————————————————————————
22.    Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане
Пурна Бхуджангасана(Женски пол)
Размери: 0
:01:00 час (и): менует (и): секунди (AOWR)
————————————————————————————————————
23.    Заглавие на записа: Най-дългото време за задържане на Purna Bhujangasana (мъже под 16 години)
Измервания:0
:01:00 час (и): менует (и): секунда (и)(AOWR)
————————————————————————————————————
24.    Заглавие на записа: Най-дългото време за задържане на Purna Bhujangasana (възраст за жени под 16 години)
Измервания: 0:50:14 час (и): 
менует(и): секунда(и) (AOWR)

————————————————————————————————————
25.    Заглавие на записа: Повечето хора, изпълняващи Пурна Бхуджангасана.
Измервания: Текущият рекорд е 50 души 00:30 менует(и): секунди (AOWR) 

——————————————————————————————————————————————————— ———————————————————-

———————————————————————————————————————————————————— ———————————————————-

26.    Заглавие на записа: Най-дълго време за задържанеПУРНА УСТРАСАНА(Мъжки пол)
Измервания: 0:01:00 час (и): менует (и): секунди (AOWR)

————————————————————————————————————

27.    Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на PURNA USTRASANA (жена)
Измервания: 0:25:02 час (и): менует (и): секунди (AOWR)

————————————————————————————————————
28.    Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на PURNA USTRASANA (мъже под 16 години)
Измервания:0:01:00 час (и): менует (и): секунда (и)(AOWR)
————————————————————————————————————
29.    Заглавие на записа: Най-дългото време за провеждане на PURNA USTRASANA (възраст за жени под 16 години)
Измервания: 0:01:00 час (и): менует (и): секунди (AOWR)

————————————————————————————————————
30.    Заглавие на записа: Повечето хора, изпълняващи PURNA USTRASANA.
Измервания: Текущият рекорд е 50 души 00:30 менует(и): секунди (AOWR) 

——————————————————————————————————————————————————— ———————————————————-

——————————————————————————————————————————————————— ———————————————————-

31.    Заглавие на записа: Най-дълго време за задържанеСАСАНГАСАНА (мъжки)
Измервания: 0:01:00 час (и): менует (и): секунди (AOWR)

————————————————————————————————————

32.    Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на SASANGASANA (жена)
Измервания: 0:01:00 час (и): менует (и): секунди (AOWR)
————————————————————————————————————
33.    Заглавие на записа: Най-дълго време за държане на SASANGASANA (мъже под 16 години)
Измервания:0:01:00 час (и): менует (и): секунда (и)(AOWR)
————————————————————————————————————
34.    Заглавие на записа: Най-дълго време за задържанеСАСАНГАСАНА(Жени под 16 години)
Измервания: 0:20:01 час (и): менует (и): секунди (AOWR)

————————————————————————————————————
35.    Заглавие на записа: Повечето хора, изпълняващи SASANGASANA.
Измервания: Текущият рекорд е 50 души 00:30 менует(и): секунди (AOWR) 

——————————————————————————————————————————————————— ———————————————————-

——————————————————————————————————————————————————— ———————————————————-

36.    Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Supta Vajarasana  (мъжки)
Измервания: 0:01:00 час (и): менует (и): секунди (AOWR)

————————————————————————————————————

37.    Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Supta Vajarasana (жена)
Измервания: 0:20:03 час (и): менует (и): секунди (AOWR)

————————————————————————————————————
38.    Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Supta Vajarasana (мъже под 16 години)
Измервания:0:01:00 час (и): менует (и): секунда (и)(AOWR)
————————————————————————————————————
39.    Заглавие на записа: Най-дълго време за задържанеСупта Ваджарасана(Жени под 16 години)
Измервания: 0:01:00 час (и): менует (и): секунди (AOWR)

————————————————————————————————————
40.    Заглавие на записа: Повечето хора, изпълняващи Supta Vajarasana.
Измервания: Текущият рекорд е 50 души 00:30 менует(и): секунди (AOWR) 

——————————————————————————————————————————————————— ———————————————————-

——————————————————————————————————————————————————— ———————————————————-

41. Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на позата на колелото (мъжки)

Измервания:  1:00 менует(и): секунда(и) (AOWR)

———————————————————————————————————

 42. Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на позата на колелото (жена)
Измервания:  1:00 менует(и): секунда(и) (AOWR)

————————————————————————————————————
 
43.  Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на позата на колелото (мъже под 16 години)
Измервания:  1:00 менует(и): секунда(и) (AOWR)

————————————————————————————————————

41. Заглавие на записа: Повечето хора изпълняват позата на колелото (йога) едновременно
Измервания: Текущият рекорд е 100 души. (AOWR)

————————————————————————————————————

46. Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на позицията на страничен планк (мъже)
Измервания: 00:02:00 менует(и): Секунда(и) (AOWR)

————————————————————————————————————
 
47. Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на позицията на страничен планк (жена)
Измервания: 00:02:00 менует(и): Секунда(и) (AOWR)

————————————————————————————————————
 

48.  Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на позицията на страничен планк (мъже под 16 години)
Измервания: 00:02:00 менует(и): Секунда(и) (AOWR)
————————————————————————————————


49.  Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на позицията на страничен планк (възраст на жените под 16 години)

Измервания: 00:02:00 менует(и): Секунда(и) (AOWR)

————————————————————————————————————

50. Заглавие на записа: Повечето хора държат позиция на страничен планк (йога) едновременно
Измервания: Текущият рекорд е 250 души. (AOWR)

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 51. Заглавие на записа:   Най-бързите 10 метра в позиция за разделяне на кутията (мъжки)  
Измервания: Текущият рекорд е 15 секунди (s). (AOWR)

————————————————————————————————————

 52. Заглавие на записа:   Най-бързите 10 метра в позиция на разделяне на кутията (жена)  
Измервания: Текущият рекорд е 15 секунди (s). (AOWR)

————————————————————————————————————

53. Заглавие на рекорда: Най-дълга продължителност в акро-йога човешки стол (екип от двама) (мъже под 16 години)  
Измервания: Текущият рекорд е 59,68 секунди (s). (AOWR)

————————————————————————————————————

 54. Заглавие на записа: Най-дълга продължителност в човешки стол за акро-йога (екип от двама) (жена под 16 години)  
Измервания: Текущият рекорд е 59,68 секунди (s). (AOWR)

————————————————————————————————————

 55. Заглавие на записа: Повечето хора задържат най-дълго време в акро-йога човешки стол (екип от двама) позиция (йога) едновременно
Измервания: Текущият рекорд е 50 души. (AOWR)

———————————————————————————————————————————————————— ———————————————————-

56.Най-дългото време за задържане на Бхуджангасана (поза Кобра).) в йога (мъжки)
Измервания: 00:05:36 минута(и): секунда(и) (AOWR
)

————————————————————————————————————

57. Най-дълго време за задържане на Бхуджангасана (Поза Кобра) в йога (жена)
Измервания: 00:03:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR)

————————————————————————————————————

58. Най-дълго време за задържане на Бхуджангасана (Поза Кобра) в йога (мъже под 16 години)
Измервания: 00:03:00 менует(и): Секунда(и) (AOWR)

————————————————————————————————————

59. Най-дълго време за задържане на Бхуджангасана (Поза Кобра) в йога (Жени под 16 години)
Измервания: 00:03:00 менует(и): Секунда(и) (AOWR)

————————————————————————————————————

60. Заглавие на записа: Повечето хора, изпълняващи бхуджангасана (поза на кобра), държат едновременно (йога)
Измервания: Текущият рекорд е общо 150 числа със задържане от 01:00 минута. (AOWR)  

————————————————————————————————————


61.  Най-дълго време за задържане на бхуджангасана (поза Кобра) в рамките на едно задържане на вдишване.
Измервания: Текущият рекорд е 1:00 менует(и): Секунда(и) (AOWR) 

————————————————————————————————————

62. Най-дълго време за задържане на Врикшасана (поза дърво) в йога (мъже)
Измервания: 00:03:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR)

————————————————————————————————————

63. Най-дълго време за задържане на Врикшасана (поза дърво) в йога (жена)
Измервания: 00:03:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR)

————————————————————————————————————

64. Най-дълго време за задържане на Врикшасана (поза дърво) в йога (мъже на възраст под 16 години)
Измервания: 00:03:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR)

————————————————————————————————————

65. Най-дългото време за задържане на Врикшасана (поза дърво) в йога (Жени под 16 години)
Измервания: 00:03:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR)

————————————————————————————————————

66. Заглавие на записа: Повечето хора изпълняват Врикшасана (поза дърво) едновременно (йога)
Измервания: Текущият рекорд е общо 500 числа. (AOWR) 

———————————————————————————————————————————————————— ———————————————————-

67. Най-дълго време за задържане на Setu-bandhasana (поза мост) в йога (мъже)
Измервания: 00:10:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR)

————————————————————————————————————

68. Най-дълго време за задържане на сету-бандхасана (поза мост) в йога (жена)
Измервания: 00:10:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR)

————————————————————————————————————

69. Най-дълго време за задържане на сету-бандхасана (поза мост) в йога (мъже под 16 години)
Измервания: 00:10:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR)

————————————————————————————————————

70. Най-дългото време за задържане на сету-бандхасана (поза мост) в йога (възраст за жени под 16 години)
Измервания: 00:10:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR)

————————————————————————————————————

 71. Заглавие на записа: Повечето хора изпълняват Setu-bandhasana (поза мост) (йога) едновременно
Измервания: Сегашният рекорд е 300 души. (AOWR)

———————————————————————————————————————————————————— ———————————————————-

 72.  Повечето числа от Падмасана (поза Лотос) се изпълняват за една минута без подкрепата или докосването на ръката. (Мъжки пол)
Измервания: Текущият рекорд е 45 (AOWR) 

————————————————————————————————————

73. Повечето номера на Падмасана (поза Лотос) се изпълняват за една минута без подкрепа или докосване с ръце. (Женски пол)
Измервания: Текущият рекорд е 45 (AOWR) 

————————————————————————————————————

74. Повечето номера на Падмасана (поза Лотос) се изпълняват за една минута без подкрепа или докосване с ръце. (мъже под 16 години)
Измервания: Текущият рекорд е 45 (AOWR) 

————————————————————————————————————

 75. Повечето номера на Падмасана (поза Лотос) се изпълняват в едноминута без подкрепа или докосване на ръцете. (Жени под 16 години)
Измервания: Текущият рекорд е 45 (AOWR) 

————————————————————————————————————

 76. Повечето хора изпълняват най-много Падмасана (поза Лотос) за една минута без подкрепа или докосване с ръце.
Измервания: Текущият рекорд е 25 в числа на 100 души (AOWR) 

———————————————————————————————————————————————————— ———————————————————-

77.  Най-дългото време за задържане на Anjaneyasana (Поза на езда или Поза Полумесец) в йога. (Мъж)  
Измервания: 00:01:00 минути(и): секунди (AOWR)   

————————————————————————————————————
 
78.  Най-дългото време за задържане на Анджанеясана (конна поза или поза полумесец) в йога. (жена)  
Измервания: 00:01:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR)
————————————————————————————————————


79.  Най-дългото време за задържане на Anjaneyasana (конна поза или поза полумесец) в йога. (мъже под 16 години)  
Измервания: 00:03:00 менует(и): Секунда(и) (AOWR)

80.  Най-дългото време за задържане на Anjaneyasana (конна поза или поза полумесец) в йога. (Жени под 16 години)  
Измервания: 00:03:00 менует(и): Секунда(и) (AOWR)

81. Заглавие на записа: Повечето хора изпълняват, за да държат Anjaneyasana (конна поза или поза полумесец (йога) едновременно
Измервания: Сегашният рекорд е 200 души. (AOWR)

82.  Най-дълго време за задържане на Anjaneyasana (Поза на езда или Поза на полумесеца) при задържане на вдишване.
Измервания: Текущият запис е 00:03:00 менует(и): Секунда(и) (AOWR) 
 
83.  Заглавие на записа: Най-дългото време за задържане на випарита дандасана или (поза обърната тояга) в йога (мъже)
Измервания: 00:02:00 менует(и): Секунда(и) (AOWR)

 

84. Най-дългото време за задържане на випарита дандасана или (поза обърната тояга) в йога (жена)
Измервания: 00:01:00 менует(и): секунда(и) (AOWR)

85. Най-дългото време за задържане на випарита дандасана или (поза обърната тояга) в йога (мъже под 16 години)
Измервания: 00:02:00 менует(и): Секунда(и) (AOWR)

86. Най-дългото време за задържане на випарита дандасана или (поза обърната тояга) в йога (жени под 16 години)
Измервания: 00:02:00 менует(и): Секунда(и) (AOWR)

87. Заглавие на записа: Повечето хора, изпълняващи випарита дандасана или (поза обърната тояга) в йога едновременно
Измервания: Текущият рекорд е 100 души. (AOWR)

88.  Заглавие на записа: Най-дългото време за задържане на капотасана- (поза на гълъб) в йога (мъжки)
Измервания: 00:02:00 менует(и): Секунда(и) (AOWR)
 
89.  Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на капотасана- (поза на гълъб) в йога (жена)

Измервания: 00:02:00 менует(и): Секунда(и) (AOWR)

90.  Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на капотасана- (поза гълъб) в йога (мъже под 16 години)
Измервания: 00:02:00 менует(и): Секунда(и) (AOWR)

91.  Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на капотасана- (поза на гълъб) в йога (възраст за жени под 16 години)
Измервания: 00:02:00 менует(и): Секунда(и) (AOWR)

92.  Заглавие на записа:Повечето хора изпълняват  the Kapotasana- (поза на гълъб) ) в йога едновременно
Измервания: Текущият рекорд е 100 души. (AOWR)

93.  Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Радж-Капотасана (поза крал-гълъб) в йога (мъжки)
Измервания: 00:02:00 менует(и): Секунда(и) (AOWR)


 
94.  Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Радж-Капотасана (поза Цар-Гълъб) в йога (жена)
Измервания: 00:02:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR)

95.  Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Радж-Капотасана (поза крал-гълъб) в йога (мъже под 16 години)
Измервания: 00:02:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR)

96.  Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Радж-Капотасана (поза крал-гълъб) в йога (възраст за жени под 16 години)
Измервания: 00:02:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR)

97.  Заглавие на записа:Повечето хора, изпълняващиРадж-Капотасана (поза крал-гълъб) в йога едновременно
Измервания: Текущият рекорд е 100 души. (AOWR)

——————————————————————————————————————————————————— ———————————————————-

98.  Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Устрасана (Поза камила) в йога (мъжки)
Измервания: 00:02:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR)

99.  Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Устрасана (Поза камила) в йога (жена)
Измервания: 00:02:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR)

100.  Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Устрасана (Поза камила) в йога (мъже под 16 години)
Измервания: 00:10:02 минута(и): Секунда(и) (AOWR)

101.  Заглавие на записа: Най-дългото време за задържане на Устрасана (Поза камила) в йога (Жени под 16 години)
Измервания: 00:02:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR)

 

102.  Заглавие на записа:Повечето хора, изпълняващиУстрасана (Поза камила) в йога едновременно
Измервания: Текущият рекорд е 200 души. (AOWR)

——————————————————————————————————————————————————— ———————————————————-

103.  Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Сарвангасана (стойка на раменете) в йога (мъже)
Измервания: 00:02:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR)

————————————————————————————————————

104.  Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Сарвангасана (стойка на раменете) в йога (жена)
Измервания: 00:02:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR)

————————————————————————————————————

105.  Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Сарвангасана (стойка на раменете) в йога (мъже под 16 години)
Измервания: 00:02:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR)

————————————————————————————————————

106.  Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Сарвангасана (стойка на раменете) в йога (възраст за жени под 16 години)
Измервания: 00:02:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR)

————————————————————————————————————

107.  Заглавие на записа:Повечетохора, изпълняващиСарвангасана (стойка на раменете) в йога едновременно
Измервания: Текущият рекорд е 200 души. (AOWR)

——————————————————————————————————————————————————— ———————————————————-

108.  Заглавие на записа: Най-дългото време за задържане на Бакасана (поза на врана) в йога (мъже)
Измервания: 00:01:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR)

————————————————————————————————————

109.  Заглавие на записа: Най-дългото време за задържане на бакасана (поза на врана) в йога (жена)
Измервания: 00:01:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR)

————————————————————————————————————

110.  Заглавие на записа: Най-дългото време за задържане на бакасана (поза на гарван) в йога (мъже под 16 години)
Измервания: 00:01:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR)

————————————————————————————————————

111.  Заглавие на записа: Най-дългото време за задържане на Бакасана (поза на гарван) в йога (Жени под 16 години)
Измервания: 00:01:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR)

————————————————————————————————————

112.  Заглавие на записа:Повечето хора, изпълняващиБакасана (поза на врана) в йога едновременно
Измервания: Текущият рекорд е 200 души. (AOWR)

——————————————————————————————————————————————————— ———————————————————-

113.  Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Kukkutasana (поза на петел) в йога (мъжки)
Измервания: 00:02:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR)

————————————————————————————————————

114.  Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Kukkutasana (поза на петел) в йога (жена)
Измервания: 00:02:00 менует(и): Секунда(и) (AOWR)

————————————————————————————————————

115.  Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Kukkutasana (поза на петел) в йога (мъже под 16 години)
Измервания: 00:02:00 менует(и): Секунда(и) (AOWR)

————————————————————————————————————

116.  Заглавие на записа: Най-дългото време за задържане на Kukkutasana (поза на петел) в йога (възраст за жени под 16 години)
Измервания: 00:02:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR)

————————————————————————————————————

117.  Заглавие на записа:Повечето хора, изпълняващиKukkutasana (позата на петел) в йога едновременно
Измервания: Текущият рекорд е 200 души. (AOWR)

———————————————————————————————————————————————————— ——————————————————-

118.  Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Падма Бакасана (жерав в лотоса) в йога (мъжки)
Измервания: 00:01:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR)

————————————————————————————————————

119.  Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Падма Бакасана (жерав в лотоса) в йога (жена)
Измервания: 00:01:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR)

————————————————————————————————————

120.  Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Падма Бакасана (жерав в лотоса) в йога (мъже под 16 години)
Измервания: 00:01:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR)

————————————————————————————————————

121.  Заглавие на записа: Най-дългото време за задържане на Падма Бакасана (жерав в лотоса) в йога (възраст за жени под 16 години)
Измервания: 00:01:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR)

————————————————————————————————————

122.  Заглавие на записа:Повечето хора, изпълняващиПадма Бакасана (жерав в лотоса) в йога едновременно
Измервания: Текущият рекорд е 200 души. (AOWR)

——————————————————————————————————————————————————— ———————————————————-


123.  Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Титибасана (Огънпоза муха) в йога (мъжки)
Измервания: 00:01:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR)

————————————————————————————————————

124.  Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Титибасана (поза Светулка) в йога (жена)
Измервания: 00:01:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR)

————————————————————————————————————

125.  Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Титибасана (поза Светулка) в йога (мъже под 16 години)
Измервания: 00:01:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR)

————————————————————————————————————

126.  Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Титибасана (Огънпоза муха) в йога (жени под 16 години)
Измервания: 00:01:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR)

————————————————————————————————————

127.  Заглавие на записа:Повечето хора, изпълняващиТитибасана (поза Светулка) в йога едновременно
Измервания: Текущият рекорд е 200 души. (AOWR)

——————————————————————————————————————————————————— ———————————————————-

128.  Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Utthita Kurmasana (поза на повдигната костенурка) в йога (мъжки)
Измервания: 00:01:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR)

————————————————————————————————————

129.  Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Utthita Kurmasana (поза на повдигната костенурка) в йога (жена)
Измервания: 00:01:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR)

————————————————————————————————————

130.  Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Utthita Kurmasana (поза на повдигната костенурка) в йога (мъже под 16 години)
Измервания: 00:01:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR)

131.  Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Utthita Kurmasana (поза на повдигната костенурка) в йога (възраст за жени под 16 години)
Измервания: 00:01:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR)

132.  Заглавие на записа:Повечето хора, изпълняващиUtthita Kurmasana (поза на повдигната костенурка) в йога едновременно
Измервания: Текущият рекорд е 200 души. (AOWR)

————————————————————————————————————
133.  Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Bhujapidasana (поза за натискане на рамото) в йога (мъжки)
Измервания: 00:01:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR)

134.  Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Bhujapidasana (поза за натискане на рамото) в йога (жена)
Измервания: 00:01:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR)

135.  Заглавие на записа: Най-дългото време за задържане на Bhujapidasana (поза за притискане на рамото) в йога (мъже под 16 години)
Измервания: 00:01:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR)

136.  Заглавие на записа: Най-дългото време за задържане на Bhujapidasana (поза за притискане на рамото) в йога (възраст за жени под 16 години)
Измервания: 00:01:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR)

137.  Заглавие на записа:Повечето хора, изпълняващи  Bhujapidasana (поза за натискане на раменете) в йога едновременно
Измервания: Текущият рекорд е 200 души. (AOWR)

————————————————————————————————————

138.  Заглавие на записа: Най-дългото време за задържане на Chaturanga Dandasana (поза на персонал с четири крайника) в йога (мъжки)
Измервания: 00:01:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR)

139.  Заглавие на записа: Най-дългото време за задържане на Chaturanga Dandasana (поза на персонал с четири крайника) в йога (жена)
Измервания: 00:01:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR)

140.  Заглавие на записа: Най-дългото време за задържане на Chaturanga Dandasana (поза на персонал с четири крайника) в йога (мъже под 16 години)
Измервания: 00:01:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR)

141.  Заглавие на записа: Най-дългото време за задържане на Chaturanga Dandasana (поза на персонал с четири крайника) в йога (възраст за жени под 16 години)
Измервания: 00:01:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR)

142.  Заглавие на записа:Повечето хора, изпълняващи Chaturanga Dandasana (поза на персонал с четири крайника) в йога едновременно
Измервания: Текущият рекорд е 200 души. (AOWR)


143.  Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Ардха-Чандра-асана (позата на полулуната) в йога (мъжки)
Измервания: 00:01:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR)

144.  Заглавие на записа: Най-дългото време за задържане на Ардха-Чандра-асана (позата на полулуната) в йога (жена)
Измервания: 00:01:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR)

145.  Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Ардха-Чандра-асана (позата на полулуната) в йога (мъже под 16 години)
Измервания: 00:01:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR)

146.  Заглавие на записа: Най-дългото време за задържане на Ардха-Чандра-асана (позата на полулуната) в йога (Жени под 16 години)
Измервания: 00:01:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR)

147.  Заглавие на записа:Повечето хора, изпълняващи Ардха-Чандра-асана (позата на полулуната) в йога едновременно
Измервания: Текущият рекорд е 200 души. (AOWR)

148.  Заглавие на записа: Най-дългото време за задържане на Phalakasana (поза дъска) в йога (мъжки)
Измервания: 00:01:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR)

149.  Заглавие на записа: Най-дългото време за задържане на Phalakasana (поза дъска) в йога (жена)
Измервания: 00:01:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR)

150.  Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Phalakasana (поза дъска) в йога (мъже под 16 години)
Измервания: 00:01:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR)

151.  Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Phalakasana (поза дъска) в йога (възраст за жени под 16 години)
Измервания: 00:01:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR)

152.  Заглавие на записа:Повечето хора, изпълняващи Phalakasana (Планк поза) в йога едновременно
Измервания: Текущият рекорд е 200 души. (AOWR)


153.  Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Adho mukha svanasana (гледащо надолу куче) в йога (мъжки)
Измервания: 00:01:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR)

154.  Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Adho mukha svanasana (гледащо надолу куче) в йога (жена)
Измервания: 00:01:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR)

155.  Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Adho mukha svanasana (гледащо надолу куче) в йога (мъже под 16 години)
Измервания: 00:01:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR)

156.  Заглавие на записа: Най-дългото време за задържане на Adho mukha svanasana (гледащо надолу куче) в йога (Жени под 16 години)
Измервания: 00:01:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR)

157.  Заглавие на записа:Повечето хора, изпълняващи Adho mukha svanasana (гледащо надолу куче) в йога едновременно
Измервания: Текущият рекорд е 200 души. (AOWR)

158.  Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Uttanpadasana (поза с повдигнат крак) в йога (мъжки)
Измервания: 00:01:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR)

159.  Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Uttanpadasana (поза с повдигнат крак) в йога (жена)
Измервания: 00:01:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR)

160.  Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Uttanpadasana (поза с повдигнат крак) в йога (мъже под 16 години)
Измервания: 00:01:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR)

161.  Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Uttanpadasana (поза с повдигнати крака) в йога (възраст за жени под 16 години)
Измервания: 00:01:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR)

162.  Заглавие на записа:Повечето хора, изпълняващи Uttanpadasana (поза с повдигнат крак) в йога едновременно
Измервания: Текущият рекорд е 200 души. (AOWR)


163.  Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Падам Сарвангасана (поза лотос на раменете) в йога (мъжки)
Измервания: 00:01:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR)

164.  Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Падам Сарвангасана (поза лотос на раменете) в йога (жена)

Измервания: 00:01:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR)

165.  Заглавие на записа: Най-дългото време за задържане на Падам Сарвангасана (поза лотос на раменете) в йога (мъже под 16 години)
Измервания: 00:01:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR)

166.  Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Падам Сарвангасана (поза на лотос на раменете) в йога (възраст за жени под 16 години)
Измервания: 00:01:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR)

167.  Заглавие на записа:Повечето хора, изпълняващи Падам Сарвангасана (стойка на лотос на раменете) в йога едновременно
Измервания: Текущият рекорд е 200 души. (AOWR)

168.  Заглавие на записа: Най-дългото време за задържане на Virabhadrasana-1 (воин-1) в йога (мъжки)
Измервания: 00:01:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR)

169.  Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Virabhadrasana-1 (воин-1) в йога (жена)
Измервания: 00:01:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR)

170.  Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Virabhadrasana-1 (войн-1) в йога (мъже под 16 години)
Измервания: 00:01:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR)

171.  Заглавие на записа: Най-дългото време за задържане на Virabhadrasana-1 (войн-1) в йога (възраст на жените под 16 години)
Измервания: 00:01:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR)

172.  Заглавие на записа:Повечето хора, изпълняващи Вирабхадрасана-1 (войн-1) в йога едновременно
Измервания: Текущият рекорд е 200 души. (AOWR)


173.  Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Virabhadrasana-2 (воин-2) в йога (мъжки)
Измервания: 00:03:00 менует(и): Секунда(и) (AOWR)

174.  Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Virabhadrasana-2 (воин-2) в йога (жена)
Измервания: 00:03:00 менует(и): Секунда(и) (AOWR)

175.  Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Virabhadrasana-2 (войн-2) в йога (мъже под 16 години)
Измервания: 00:03:00 менует(и): Секунда(и) (AOWR)

176.  Заглавие на записа: Най-дългото време за задържане на Virabhadrasana-2 (войн-2) в йога (възраст на жените под 16 години)
Измервания: 00:03:00 менует(и): Секунда(и) (AOWR)

177.  Заглавие на записа: Най-дълго време за едновременно задържане на Virabhadrasana-2 (воин-2) в йога
Измервания: Текущият рекорд е 200 души. (AOWR)

178.  Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Virabhadrasana-3 (воин-3) в йога (мъжки)
Измервания: 00:03:00 менует(и): Секунда(и) (AOWR)

179.  Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Virabhadrasana-3 (войн-3) в йога (жена)
Измервания: 00:03:00 менует(и): Секунда(и) (AOWR)

180.  Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Virabhadrasana-3 (войн-3) в йога (мъже под 16 години)
Измервания: 00:03:00 менует(и): Секунда(и) (AOWR)

181.  Заглавие на записа: Най-дългото време за задържане на Virabhadrasana-3 (войн-3) в йога (възраст на жените под 16 години)
Измервания: 00:03:00 менует(и): Секунда(и) (AOWR)

182.  Заглавие на записа:Повечето хора, изпълняващи Вирабхадрасана-3 (войн-3) в йога едновременно
Измервания: Текущият рекорд е 200 души. (AOWR)


183.  Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Utkatasana (поза на стол) в йога (мъжки)
Измервания: 00:02:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR)

184.  Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Utkatasana (поза на стол) в йога (жена)
Измервания: 00:02:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR)

185.  Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Utkatasana (поза на стол) в йога (мъже под 16 години)
Измервания: 00:02:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR)

186.  Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Utkatasana (поза на стол) в йога (възраст за жени под 16 години)
Измервания: 00:02:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR)

187.  Заглавие на записа: Най-дългото време за задържане на Utkatasana (поза на стол) в йога едновременно
Измервания: Текущият рекорд е 200 души. (AOWR)

188.  Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Padangusthasana (стойка на пръстите на краката) в йога (мъжки)
Измервания: 00:02:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR)

189.  Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Padangusthasana (стойка на пръстите на краката) в йога (жена)
Измервания: 00:02:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR)

190.  Заглавие на записа: Най-дългото време за задържане на Padangusthasana (стойка на пръстите на краката) в йога (мъже под 16 години)
Измервания: 00:02:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR)

191.  Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Padangusthasana (стойка на пръстите на краката) в йога (възраст за жени под 16 години)
Измервания: 00:02:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR)

192.  Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Padangusthasana (стойка на пръстите на краката) в йога едновременно
Измервания: Текущият рекорд е 200 души. (AOWR)

193.  Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Naukasana (поза на лодка) в йога (мъже)
Измервания: 00:02:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR)

194.  Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Naukasana (поза на лодка) в йога (жена)
Измервания: 00:02:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR)

195.  Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Naukasana (поза на лодка) в йога (мъже под 16 години)
Измервания: 00:02:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR)

196.  Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Naukasana (поза на лодка) в йога (възраст за жени под 16 години)
Измервания: 00:02:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR)

197.  Заглавие на записа: Най-дълго време за едновременно задържане на Naukasana (поза лодка) в йога
Измервания: Текущият рекорд е 200 души. (AOWR)

198.  Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Vasisthasana (странична дъска) в йога (мъжки)
Измервания: 00:02:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR)

199.  Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Vasisthasana (странична дъска) в йога (жена)
Измервания: 00:02:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR)

200.  Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Vasisthasana (странична дъска) в йога (мъже под 16 години)
Измервания: 00:02:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR)

201.  Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Vasisthasana (странична дъска) в йога (възраст жени под 16 години)
Измервания: 00:02:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR)

202.  Заглавие на записа: Най-голяма групада задържи lнай-много пъти Васистхасана (странична дъска) в йога едновременно
Измервания: Текущият рекорд е 200 души. (AOWR)

203.  Заглавие на записа: Най-дългото време за задържане на Ширша Гарудасана (Позиция на крака на орел при стойка на глава) (в йога (мъжки)
Измервания: 00:01:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR)

204.  Заглавие на записа: Най-дългото време за задържане на Shirsha Garudasana (стойка на глава, позиция на орел, крака) (жена)
Измервания: 00:02:04 минута(и): Секунда(и) (AOWR)

————————————————————————————————————

205.  Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Ширша Гарудасана (Позиция на крака на орел при стойка на глава) (мъже под 16 години)
Измервания: 00:01:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR)

————————————————————————————————————

206.  Заглавие на записа: Най-дългото време за задържане на Ширша Гарудасана (Позиция на крака на орел при стойка на глава) (Жени под 16 години)
Измервания: 00:01:00 минута(и): Секунда(и) (AOWR)

————————————————————————————————————

207.  Заглавие на записа: Най-голямата група, задържала най-дълго време Shirsha Garudasana (стойка на глава, позиция на орел, крака)
Измервания: Текущият рекорд е 200 души. (AOWR)

————————————————————————————————————

208. Заглавие на записа:Най-дългото време за задържане на Bhunamanasana (Позиция за поздрав към земята) (мъжки)  

Измервания: 01:21:00 Час(ове): минута(и): Секунда(и) (AOWR)

————————————————————————————————————

209. Заглавие на записа: Най-дългото време за задържане на Бхунаманасана (Позиция за поздрав към земята) (жена)  

Измервания:00:02 ч:00 минута(и): секунда(и) (AOWR)

————————————————————————————————————

210. Заглавие на записа: Най-дългото време за задържане на Bhunamanasana (Позиция за поздрав към земята) (Male  възраст под 16 години)  

Измервания: 00:025:01 минута(и): Секунда(и) (AOWR)

 

211. Заглавие на записа: Най-дългото време за задържане на Bhunamanasana (Позиция за поздрав към земята) (Female  възраст под 16 години)  

Измервания:00:02 ч:00 минута(и): секунда(и) (AOWR)


————————————————————————————————————
212  Заглавие на записа: Най-дълго време Повечето хора, изпълняващи задръжте Бхунаманасана (Позиция за поздрав към земята) (мъжки  възраст под 16 години) _cc781905-5cde-3194-bb3b-158bad_

Измервания:Текущият рекорд е 50 души 00:30 менует(и): секунди (AOWR) 

——————————————————————————————————————————————————— ———————————————————-

213.    Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Радж-Капот асана (мъже)
Измервания: 1:00 менует(и): секунда(и) (AOWR)


————————————————————————————————————
214.    Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Радж-Капот асана(Женски пол)
Измервания: 1:00 менует(и): секунда(и) (AOWR)
————————————————————————————————————
215.    Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Радж-Капот асана (мъже под 16 години)
Измервания: 5:12 менует(и): секунда(и) (AOWR)

————————————————————————————————————
216.    Заглавие на записа: Най-дълго време за задържанеРадж-Капот асана(Жени под 16 години)
Измервания: 1:00 менует(и): секунда(и) (AOWR)
————————————————————————————————————
217.    Заглавие на записа: Повечето хора, изпълняващиРадж-Капот асана.
Измервания: Текущият рекорд е 50 души 00:30 менует(и): секунди (AOWR) 

——————————————————————————————————————————————————— ———————————————————-

218.    Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Janushirsh Asana (мъжки)
Измервания: 1:00 менует(и): секунда(и) (AOWR)


————————————————————————————————————
219.    Заглавие на записа: Най-дълго време за задържанеЯнуширш асана(Женски пол)
Измервания: 1:00 менует(и): секунда(и) (AOWR)
————————————————————————————————————
220.    Заглавие на записа: Най-дълго време за задържанеЯнуширш асана(мъже под 16 години)
Измервания: 1:00 менует(и): секунда(и) (AOWR)
————————————————————————————————————
221.    Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Janushirsh Asana (Жени под 16 години)
Измервания: 22:51 менует(и): Секунда(и) (AOWR)


————————————————————————————————————
222.    Заглавие на записа: Повечето хора, изпълняващиЯнуширш асана .
Измервания: Текущият рекорд е 50 души 01:30 менует(и): секунди (AOWR) 

——————————————————————————————————————————————————— ———————————————————-

——————————————————————————————————————————————————— ———————————————————-

223.    Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Курма асана (мъже)
Измервания: 33:25 менует(и): Секунда(и) (AOWR)


————————————————————————————————————
224.    Заглавие на записа: Най-дълго време за задържанеКурма асана(Женски пол)
Измервания: 1:00 менует(и): секунда(и) (AOWR)
————————————————————————————————————
225.    Заглавие на записа: Най-дълго време за задържанеКурма асана(мъже под 16 години)
Измервания: 1:00 менует(и): секунда(и) (AOWR)
————————————————————————————————————
226.    Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Курма асана (Жени под 16 години)
Измервания: 1:00 менует(и): секунда(и) (AOWR)


————————————————————————————————————
227.    Заглавие на записа: Повечето хора, изпълняващиКурма асана .
Измервания: Текущият рекорд е 50 души 01:00 менует(и): Секунда(и) (AOWR) 

——————————————————————————————————————————————————— ———————————————————-

228.    Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Падам Сирасана (мъжки)
Измервания: 23:04 менует(и): секунда(и) (AOWR)


————————————————————————————————————
229.    Заглавие на записа: Най-дълго време за задържанедПадам Сирасана(Женски пол)
Измервания: 1:00 менует(и): секунда(и) (AOWR)
————————————————————————————————————
230.    Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане
Падам Сирасана(мъже под 16 години)
Измервания: 1:00 менует(и): секунда(и) (AOWR)
————————————————————————————————————

231.    Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Падам Сирасана (Жени под 16 години)
Измервания: 1:00 менует(и): секунда(и) (AOWR)


————————————————————————————————————
232.    Заглавие на записа: Повечето хора, изпълняващи
Падам Сирасана.
Измервания: Текущият рекорд е 50 души 01:00 менует(и): Секунда(и) (AOWR) 

——————————————————————————————————————————————————— ———————————————————-

233.    Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Shashank Asana (мъжки)
Измервания: 01:00 менует(и): секунда(и) (AOWR)


————————————————————————————————————
234.    Заглавие на записа: Най-дълго време за задържанедШашанк асана(Женски пол)
Измервания: 1:00 менует(и): секунда(и) (AOWR)
————————————————————————————————————
235.    Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане
Шашанк асана(мъже под 16 години)
Измервания: 1:00 менует(и): секунда(и) (AOWR)
————————————————————————————————————

236.    Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Shashank Asana (Жени под 16 години)
Измервания: 34:49 менует(и): Секунда(и) (AOWR)


————————————————————————————————————
237.    Заглавие на записа: Повечето хора, изпълняващи
Шашанк асана.
Измервания: Текущият рекорд е 50 души 01:00 менует(и): Секунда(и) (AOWR) 

——————————————————————————————————————————————————— ———————————————————-

233.    Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Ардха Матсиендра асана (мъж)
Измервания: 01:00 менует(и): Секунда(и) (AOWR)


————————————————————————————————————
234.    Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Ардха Матсиендра Асана _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cfem
Измервания: 5:58 менует(и): секунда(и) (AOWR)

————————————————————————————————————
235.    Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на асана Ардха Матсиендра (мъже под 16 години)
Измервания: 24:42 менует(и): секунда(и) 

————————————————————————————————————
236.    Заглавие на записа: Най-дългото време за задържане на асана Ardha Matsyendra _cc781905-5cde-3194-bb3b-1358bad_cf (Жени под 16 години)
Измервания: 34:49 менует(и): Секунда(и) (AOWR)


————————————————————————————————————
237.    Заглавие на записа: Повечето хора, изпълняващи 
Ардха Матсиендра асана.
Измервания: Текущият рекорд е 50 души 01:00 менует(и): Секунда(и) (AOWR) 

——————————————————————————————————————————————————— ———————————————————-

238.    Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Garbh-Asana (мъжки)
Измервания: 01:00 менует(и): секунда(и) (AOWR)


————————————————————————————————————
239.    Заглавие на записа: Най-дълго време за задържанеГарбх-Асана (женски)
Измервания:01:00 часаменует(и): секунда(и) (AOWR)
————————————————————————————————————
240.    Заглавие на записа: Най-дълго време за задържанеГарбх-Асана(мъже под 16 години)
Измервания:01:00 часаменует(и): Секунда(и) 
————————————————————————————————————
241.    Заглавие на записа: Най-дълго време за задържане на Garbh-Asana_cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d (Жени под 16 години)
Измервания 01 : 30:03 час (и): менует (и): секунди (AOWR)


————————————————————————————————————
242.    Заглавие на записа: Повечето хора, изпълняващи 
Гарбх-
Асана .
Измервания: Текущият рекорд е 50 души 01:00 менует(и): Секунда(и) (AOWR) 

bottom of page