top of page

ГИМНАСТИКА

ЗАГЛАВИЯ НА ОФИЦИАЛНИ ЗАПИСИ

1. Най-бързото ходене със стойка на ръце (гимнастика) за една минута (мъжки пол)  

Изисквания за квалифицирано измерване: 

The Най-бързите удари в рамките на една минутаизискването е 71,60 метра или 235 фута

Гледайте видео trailer 

2.Най-бързото ходене със стойка на ръце (гимнастика) за една минута(Женски пол)

Изисквания за квалифицирано измерване:

The Най-бързите удари в рамките на една минутаизискването е 71,60 метра или 235 фута

Гледайте видео trailer 

3.Най-бързото ходене със стойка на ръце (гимнастика) за една минута (За мсамо възраст за бира Под -16 години)

Изисквания за квалифицирано измерване: 

The Най-бързите удари в рамките на една минутаизискването е 71,60 метра или 235 фута

Гледайте видео trailer 

4.Най-бързото ходене със стойка на ръце (гимнастика) за една минута  (За Femсамо възраст за бира Под -16 години)

Изисквания за квалифицирано измерване:

The Най-бързите удари в рамките на една минутаизискването е 71,60 метра или 235 фута

Гледайте видео trailer 

НАСОКА

bottom of page