top of page

ДЖУДО

ДЖУДО

ОФИЦИАЛНИ ЗАПИСИЗАГЛАВИЯ

1. Най-бързият ипон в света в признатото първенство по джудо.(Мъжки пол)

Изисквания за квалифицирано измерване: по-малко от времето за ипон 00.05.00 секунди.

2. Най-бърз ипон в света в признатото първенство по джудо.(Женски пол)

Изисквания за квалифицирано измерване: по-малко от времето за ипон 00.05.00 секунди.

3. Най-бърз ипон в света в признатото първенство по джудо. (Женски пол)

Изисквания за квалифицирано измерване: по-малко от времето за ипон 00.10.00 секунди.

(Мъж на възраст под -16 години)

4. Най-бързият ипон в света в признатото първенство по джудо. (Женски пол)

Изисквания за квалифицирано измерване: по-малко от времето за ипон 00.10.00 секунди.

(Жена на възраст под -16 години)

-------------------------------------------------- ------------------------------------------------

5. Най-бързите джудо хвърляния за една минута. (Мъжки пол)

Изисквания за квалифицирано измерване: Повече от общо 79 хвърляния.

6. Най-бързите джудо хвърляния за една минута. (Женски пол)

Изисквания за квалифицирано измерване: Повече от общо 35 хвърляния.

7. Най-бързите джудо хвърляния за една минута. (Мъж на възраст под -16 години)

Изисквания за квалифицирано измерване: Повече от общо 30 хвърляния.

8. Най-бързите джудо хвърляния за една минута. (Femейл възраст под -16 години)

Изисквания за квалифицирано измерване: Повече от общо 30 хвърляния.

-------------------------------------------------- ------------------------------------------------

9. Най-бързите джудо хвърляния за 30 минути. (Мъжки пол)

Изисквания за квалифицирано измерване: Повече от общо 250 хвърляния.

10. Най-бързите джудо хвърляния за 30 минути (Женски пол)

Изисквания за квалифицирано измерване: Повече от общо 250 хвърляния.

9. Най-бързите джудо хвърляния за 30 минути.  (Мъж на възраст под -16 години)

Изисквания за квалифицирано измерване: Повече от общо 250 хвърляния.

10. Най-бързото джудо хвърляне за 30 минути (Femбира възраст под -16 години)

Изисквания за квалифицирано измерване: Повече от общо 250 хвърляния.

-------------------------------------------------- ----------------------------------------------

.11. Най-бързите джудо хвърляния in един час.  (Мъжки пол)

Изисквания за квалифицирано измерване: Повече от общо 400 хвърляния.

12. Най-бързото джудо хвърлянеедин час. (Женски пол)

Изисквания за квалифицирано измерване: Повече от общо 400хвърля.

13. Най-бързото джудо хвърлянеедин час. (Мъж на възраст под -16 години)

Изисквания за квалифицирано измерване: Повече от общо 400 хвърляния.

14. Най-бързото джудо хвърлянеедин час. (Femейл възраст под -16 години)

Изисквания за квалифицирано измерване: Повече от общо 400 throws

 

-------------------------------------------------- ------------------------------------------------

15. Най-бързите джудо хвърляния за два часа. (Мъжки пол)

Изисквания за квалифицирано измерване: Повече от общо 1000 хвърляния.

16. Най-бързите джудо хвърляния за два часа. (Женски пол)

Изисквания за квалифицирано измерване: Повече от общо 1000 хвърляния.

17. Най-бързите джудо хвърляния за два часа.  (Мъж на възраст под -16 години)

Изисквания за квалифицирано измерване: Повече от общо 1000 хвърляния.

18. Най-бързите джудо хвърляния за два часа. (Femейл възраст под -16 години)

Изисквания за квалифицирано измерване: Повече от общо 1000 хвърляния.

-------------------------------------------------- ------------------------------------------------

19. Най-бързите джудо хвърляния за 24 часа. (Мъжки пол)

Изисквания за квалифицирано измерване:Повече от общо 12 000 хвърляния.

20. Най-бързите джудо хвърляния за 24 часа. (Женски пол)

Изисквания за квалифицирано измерване:Повече от общо 12 000 хвърляния.

-------------------------------------------------- ------------------------------------------------

21. Най-бързо Harai Goshi (Sweeping Hip Throw) хвърля в рамките на 1 минута. (Мъжки пол)

Изисквания за квалифицирано измерване: Повече от общо 30 хвърляния.

22. Най-бързо Harai Goshi (Sweeping Hip Throw) хвърля в рамките на 1 минута. (Женски пол)

Изисквания за квалифицирано измерване: Повече от общо 30 хвърляния.

23. Най-бързо Harai Goshi (Sweeping Hip Throw) хвърля в рамките на 1 минута.  

 (Мъж на възраст под -16 години)

Изисквания за квалифицирано измерване: Повече от общо 30 хвърляния.

23. Най-бързо Harai Goshi (Sweeping Hip Throw) хвърля в рамките на 1 минута.  

(Femейл възраст под -16 години)

Изисквания за квалифицирано измерване: Повече от общо 30 хвърляния.

Judo Throw
bottom of page